Utrecht op zoek naar meer hotelkamers

UTRECHT - De komende jaren moeten er flink wat hotelkamers bijkomen in de gemeente Utrecht. Volgens de stad zijn zeker duizend extra kamers nodig, want de komende jaren komen er veel meer toeristen en zakelijke bezoekers.
Voor de extra hotelkamers heeft Utrecht al aantal plekken in gedachten: Papendorp, het centrum van Leidsche Rijn en het Stationsgebied.
De bestaande Utrechtse hotelondernemers zijn positief over de plannen. Die verwachten ook dat ze het de komende 10 jaar drukker krijgen.

Utrecht op zoek naar meer hotelkamers