"Aartsbisschop leidt criminele organisatie"

UTRECHT - Het aartsbisdom Utrecht vormt onder verantwoordelijkheid van de aartsbisschop een criminele organisatie, die
het seksueel misbruik van kinderen faciliteert. Tot die conclusie komt strafpleiter Jan Boone.
Hij heeft vrijdag "uit verontwaardiging" aangifte tegen het bisdom gedaan bij de hoofdofficier van justitie in Utrecht. Volgens Boone voldoet het bisdom aan alle kenmerken van een misdadige organisatie. "Er is sprake van een structuur, leidinggevenden, deelnemers, een gezamenlijk oogmerk en het voortbestaan in de tijd," schrijft hij in zijn aangifte.
De raadsman meent dat het vaststaat dat het aartsbisdom op de hoogte is geweest van het voortduren van het misbruik en niet heeft ingegrepen. "De enige maatregel die is genomen, is het instellen van een 'excuuscommissie'", de onderzoekscommissie-Deetman.
Het bisdom kan wat Boone betreft worden vervolgd wegens het vormen van een criminele organisatie, omdat dit strafbare feit niet is verjaard. Dit in tegenstelling tot het feitelijke misbruik zoals dat tot dusver aan het licht is gekomen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.