Brandweer onderschat risico's duikteams

DEN HAAG - Bij vrijwel alle brandweerkorpsen met een duikteam heeft de Arbeidsinspectie na controles overtredingen geconstateerd. De inspecteurs stuitten vaak op een gebrek aan noodzakelijke kennis over duiken.
Ook is er vaak weinig besef van de risico's die eraan kleven. Dat heeft de inspectiedienst maandag bekendgemaakt na onderzoek dat begon in het najaar van 2008 en halverwege 2009 eindigde.
Sinds de controles zijn veel korpsen volgens de Arbeidsinspectie voortvarend aan de slag gegaan om de problemen aan te pakken, terwijl dat eerder nog niet gebeurde.

TE RISKANT

De inspectiedienst waarschuwt al langer dat het werk van duikers bij de brandweer vaak te riskant is. Zo zijn er sinds 2000 acht ernstige ongevallen gebeurd, waarbij drie duikers om het leven kwamen.
Dat is relatief een hoog aantal ongelukken op een groep van zo'n 1.200 brandweerduikers. Een van de slachtoffers was de Utrechter William Brouwer, die in 2001 overleed door een duikongeval.
De inspectie begrijpt niet dat er geen verbeteringen bij de Utrechtse brandweer zijn gekomen, ondanks dat ongeluk.
Bij de controles bleek dat bij driekwart van de brandweerkorpsen het ontbrak aan noodzakelijke duiktechnische kennis en vaardigheden. Duikers wisten bijvoorbeeld niet dat ze op grotere diepten meer lucht verbruiken en dat het schadelijk kan zijn om vaak of kort achter elkaar verschillende duiken te maken.
Ook bleek bij oefenduiken onvoldoende aan bod te komen wat een duiker moet doen als hijzelf of een collega onder water in nood verkeert.

LOODGORDELS

Bij vrijwel alle korpsen bleken goede werkinstructies te ontbreken. Zo gebruikten duikers elkaars gordels met lood. Deze moeten juist aangepast worden aan het gewicht van de persoon. Een aantal korpsen liet ook hun werknemers regelmatig duiken in diep water, maar maakten niet duidelijk hoe een duiker dan in noodgevallen veilig boven moet komen.
Dat is noodzakelijk, omdat het opstijgen vanuit de diepte andere handelingen vergt dan bij ondiepe duiken. Ook bleken waterkaarten met informatie over onder meer de diepte, stroming en het zicht onder water vaak onvolledig of niet actueel.
Inmiddels zijn volgens de Arbeidsinspectie serieuze initiatieven genomen om de veiligheid te verbeteren, zoals aanscherping van de brandweerduikexamens. Veel korpsen hebben hieraan al deelgenomen. De inspectiedienst controleert dit jaar nog of de veiligheid inderdaad is verbeterd.

Inspectie verbaast over gebreken brandweerduikers
Inspectie verbaast over gebreken brandweerduikers

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.