Vogelbeschermer eet eerste kievitsei op

BUNSCHOTEN - Het eerste kievitsei in Nederland is opgegeten. Het ei werd dinsdagmorgen gevonden in Bunschoten en bij de controle werd niet duidelijk of het een goed ei was. Daarop heeft de controleur van Stichting Beheer Landelijk Gebied het ei verorberd.
Maar volgens de Flora- en Faunawet moet het ei heel blijven. Jager Alex van Twillert vond echter twee gespikkelde eitjes een jachtveld en die werden beide aangemeld.
De beheerder die het ei heeft gegeten, is volgens de provincie in overtreding. Volgens de wet mag een ei niet worden geraapt en al helemaal niet worden gegeten. Alleen in Friesland is dit onder voorwaarden toegestaan.

VOORZITTER

Wubbo de Raad, directeur van de Stichting Beheer Landelijk Gebied, reageert: "Ik keur af wat er is gebeurd. Het was een impulsieve actie. Ik begrijp wel dat ze dit gedaan hebben om te kijken of het ei echt is. De man zelf raapt namelijk al eieren vanaf zijn twaalfde."
"Als voorzitter van de sectie weidevogelbeheer is hij echter nog nieuw in het vak. Ik kan alvast stellen dat zijn positie als voorzitter ter discussie wordt gesteld. De sectieleden buigen zich over de vraag of deze actie consequenties moet hebben", aldus De Raad.

FRIESLAND

Ook Friesland claimde het eerste ei. Daar vond de 34-jarige Hidde Dijkstra uit Britsum een ei in de buurt van de Vliegbasis Leeuwarden. Hij meldde dat om 9.30 uur bij de Vogelwachtersbond BFVW.
Dat ei wordt door de provincie leeggehaald en in een vitrinekast met een foto van de vinder geplaatst.
Landschapsbeheer Nederland houdt het er voorlopig op dat het eerste ei in Bunschoten lag. "De Friezen hebben het gevonden ei niet direct aan ons doorgegeven", zegt een woordvoerder. Dijkstra had zijn vondst gemeld aan de Bond Friese Vogelwachten. De Fries wordt wel gehuldigd door de provincie Fryslân.
Vorig jaar en het jaar daarvoor werd het eerste kievitsei ook al in de buurt van de Eem gevonden, beide keren in Eemnes.
Kijk vanavond naar U Vandaag om 18.00 uur.

Natuurbeschermer eet eerste kievitsei
Marianne Thieme is boos op de kieviteierenrapers
Natuurbeschermer eet eerste kievitsei
Provincie Fryslân huldigt Friese vinder