Onderzoek geloofsbeleving Turken en Marokkanen

UTRECHT - De tweede generatie Turken en Marokkanen in ons land is minder religieus dan de eerste, maar het overgrote deel noemt zichzelf nog wel moslim.
Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Sociaal Cultureel Planbureau.
De tweede generatie doet bijvoorbeeld minder aan de ramadan. Verrassender is dat hoogopgeleide Turken en Marokkanen uit die generatie meer aan geloof doen dan laagopgeleide.
In de eerste generatie is dat juist andersom.