Kilometerheffing van invloed op Ring Utrecht

UTRECHT - CDA-minister Eurlings heeft lang gevochten voor de komst van de kilometerheffing, maar nu het kabinet gevallen is, wil zijn partij niet meer door met deze manier van beprijzing. Dat kan ook gevolgen hebben voor de plannen voor de Ring Utrecht.
Op dit moment worden de effecten van de plannen voor de Ring Utrecht doorgerekend. Voor enkele varianten is alvast aangenomen dat de kilometerheffing over enkele jaren een feit is.
Als het systeem niet wordt ingevoerd, moet mogelijk een deel van de Milieu Effect Rapportage (MER) opnieuw berekend worden. Dat kan voor lange vertragingen zorgen.

AMELISWEERD

In het najaar van 2009 hebben wethouder De Bondt en minister Eurlings gezegd dat ze het liefst een overkapping hebben bij Amelisweerd en een opwaardering van de Zuilense Ring. Dat idee wordt nu met andere varianten doorgerekend.
Volgens Rijkswaterstaat heeft het wel of niet doorgaan van rekeningrijden geen invloed op de denkrichting van De Bondt en Eurlings. Dat plan heeft overigens nauwelijks juridische consequenties: een nieuw kabinet en een nieuw college kunnen daar zonder problemen van afwijken.
Een van de alternatieve plannen, de Kracht van Utrecht van de milieuorganisaties, gaat wel uit van rekeningrijden. Als rekeningrijden inderdaad niet wordt ingevoerd, kan dat plan in de prullenbak.
Het CDA denkt dat rekeningrijden maatschappelijk op teveel weerstand stuit. De PvdA en GroenLinks, groot voorstander van de kilometerheffing, zijn verbolgen over het standpunt van het CDA.