Weidevogels beter beschermd

REGIO - De provincie trekt extra geld uit om weidevogels te beschermen. In overleg met boeren zijn er plannen opgesteld, onder andere over het maaien van het gras.
Door een betere spreiding van het maaien hebben vogels altijd een stuk gras in de buurt om zich te verstoppen en worden de eieren ook beter beschermd. Ook wordt nauwkeurig gekeken waar de vogels nu precies broeden.
In totaal is er ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwe plannen.