College De Bilt houdt dezelfde gezichten

DE BILT - De collegeonderhandelingen in De Bilt hebben drie kandidaat-wethouders opgeleverd. VVD, PvdA/GroenLinks en D66 dragen Arie-Jan Ditewig, Herman Mittendorff en Bert Kamminga voor.
Daarmee blijft het college van De Bilt dezelfde gezichten houden als in voorgaande jaren. Over de tekst van het coalitieakkoord kwamen de partijen al eerder tot overeenstemming.
PORTEFEUILLEVERDELING:
Ditewig: ruimtelijke ordening, landschapsbeleid, wonen, beheer openbare ruimte (wegen en openbaar groen), verkeer, monumentenzorg, recreatie en toerisme , economische zaken.
Mittendorff: zorg (Wmo en volksgezondheid), sociale zaken, welzijn en sport, jeugd, onderwijs en educatie (inclusief CEC), coördinerend portefeuillehouder duurzaamheid.
Kamminga: wijk en dorpsgericht werken, buurtbemiddeling, dorpshuizen, deregulering, woonwagenzaken, financiën en gemeentelijke eigendommen, milieu, kunst en cultuur.
Burgemeester Gerritsen: openbare orde en veiligheid, brandweer, intergemeentelijke samenwerking, internationalisering en ontwikkelingsbeleid, juridische zaken, communicatie en dienstverlening, P&O, automatisering.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.