Maatregelen Q-koorts blijven van kracht

REGIO - Hoewel het aantal Q-koortspatiënten in april en mei 2010 niet snel steeg, blijft het sinds december geldende fok- en vervoersverbod op bedrijven met melkgeiten van kracht.
Sinds december zijn ruim 50.000 drachtige dieren gedood om te voorkomen dat de bacterie in grote aantallen kan vrijkomen bij bijvoorbeeld een miskraam.
Sinds januari 2010 registreerde het RIVM 221 nieuwe meldingen van mensen met Q-koorts, waarmee het totaal aantal patiënten op 333 komt. In 2009 werden de eerste 21 weken van het jaar 692 patiënten gemeld. In 2010
overleden vier patiënten die chronische Q-koorts hadden.
De demissionaire ministers Ab Klink (Volksgezondheid) en Gerda Verburg (LNV) schrijven de Tweede Kamer dinsdag dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Ze zien het wel als een hoopvol signaal dat de voorjaarspiek in ziektemeldingen uitblijft.
Eerder wilden Verburg en Klink de maatregelen voor de veehouders per 1 juni versoepelen, als tenminste op
alle bedrijven de dieren waren gevaccineerd. Dat is niet het geval. Ook moeten deskundigen nog aangeven of de maatregelen verantwoord kunnen worden afgebouwd gezien de risico's voor de volksgezondheid.

INENTING

Inmiddels zijn op de meeste van de ruim vierhonderd bedrijven de dieren ingeënt tegen de Q-koorts. Negen geitenhouders hebben nog steeds niets van zich laten horen, aldus Verburg.
Eerder zei de bewindsvrouw dat uiteindelijk de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) de dieren gaat vaccineren als de veehouders het niet doen. Maar eerst wil ze achterhalen wat de reden is dat op de bedrijven niet wordt gevaccineerd.

FOKVERBOD

De ministers noemen nog geen nieuwe streefdatum waarop ze denken dat de maatregelen afgezwakt kunnen worden. Zolang niet op alle professionele bedrijven de melkgeiten en -schapen twee keer zijn ingeënt, blijven het fok- en vervoersverbod sowieso van kracht.
Nederland telt 88 Q-koortsbedrijven. Sinds eind december 2009 werd besloten in te grijpen op de besmette bedrijven zijn in totaal 50.319 drachtige geiten en schapen gedood. Dat gebeurde om te voorkomen dat bij
vroeggeboortes of miskramen er veel nieuwe Q-koortsbacterieën in het milieu zouden belanden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.