Meeste jongeren ervaring met ongewenste seks

UTRECHT - Bijna 84 procent van de meisjes en ruim 66 procent van de jongens tussen 15 en 25 jaar heeft sinds de 14e verjaardag te maken gehad met grensoverschrijdend seksueel gedrag. Dat blijkt uit een onderzoek van
de Universiteit Utrecht en de Rutgers Nisso Groep onder ruim 1300 seksueel actieve jongeren.

FYSIEK CONTACT

Ruim zes op de tien ondervraagde meisjes (63 procent) rapporteerden ongewenste seksuele ervaringen met fysiek contact. Daarbij wordt iemand die geen seks wil, daar toch toe overgehaald, gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen. Bij jongens was dat 46 procent.
Ruim driekwart van de meisjes (76 procent) en 54 procent van de jongens werd geconfronteerd met bijvoorbeeld staren, seksueel getinte opmerkingen of het tonen van geslachtsdelen.

OPLEIDING

Meisjes en homoseksuele jongens zijn het vaakst slachtoffer van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Jongens gaan zelf het vaakst over de schreef. Bij de daders blijkt ook het opleidingsniveau een rol te spelen. Laagopgeleide jongeren maken zich vaker schuldig aan ongewenste intimiteiten zonder fysiek contact, terwijl hoogopgeleide jongeren zich vaker daadwerkelijk aan een ander vergrijpen.

GRENZEN

De onderzoekers pleiten voor een samenhangend programma om jongeren beter te leren waar op het gebied van seks en relaties de grenzen liggen. Maar eerst is nader onderzoek nodig naar de oorzaken van grensoverschrijdend seksueel gedrag, om vast te stellen hoe dat het best kan worden aangepakt.
De organisatie voor onderzoek en innovatie in de zorg ZonMw heeft daar subsidie voor beschikbaar gesteld. De resultaten worden in de eerste helft van 2011 verwacht.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.