Vogelclub: overheid moet roofvogels afraden

ZEIST - De Vogelbescherming Nederland wil dat de overheid roofvogels en uilen op de negatieve lijst voor huisdieren zet die momenteel door het ministerie van LNV wordt voorbereid. Ook wil de vogelclub in Zeist dat er wettelijke
regels komen voor het houden van roofvogelshows.
Dat heeft een zegsvrouw zondag gemeld naar aanleiding van een gesprek in het radioprogramma Vroege Vogels hierover. Het aantal roofvogels dat in Nederland als huisdier wordt gehouden, is de afgelopen tien jaar meer dan vertienvoudigd, zo blijkt uit onderzoek van de Vogelbescherming.
Sinds de Europese wetgeving om roofvogels en uilen te verhandelen eind jaren negentig is versoepeld, is het aantal in Nederland verstrekte certificaten dat nodig is om de vogels aan te schaffen meer dan vertienvoudigd. Bovendien worden er door Nederlandse vogelaars steeds vaker in het wild roofvogels waargenomen die zeer waarschijnlijk zijn ontsnapt of losgelaten, stelt de Vogelbescherming.
Vooral de ontsnapte vogels baren de organisatie zorgen. ,,Wanneer ze broeden met andere soorten, treedt er genetische vervuiling op die zwakke soorten kan bedreigen'', stelt een zegsvrouw. ,,Bovendien zijn die kruisingen een stuk agressiever. Ze verjagen en vermoorden andere vogels om hun territorium af te bakenen en hebben vaker ziektes onder de leden. Dit kan leiden tot onoplosbare problemen voor de Nederlandse vogelpopulatie.''
Al zijn het volgens de Vogelbescherming officieel geen huisdieren, toch is in Nederland in principe iedereen vrij om roofvogels en uilen te houden. Met name de kerkuil, de steenuil, de oehoe en de slechtvalk zijn populair als huisdier. De populariteit van met name oehoes is mede toegenomen door de aanwezigheid van het dier in de talloze Harry Potter-boeken en -films.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.