Woningcorporaties massaal naar rechter

UTRECHT - Meer dan honderd woningbouwcorporaties uit het hele land die geen Vogelaargelden willen betalen, zijn samen naar de rechter gestapt. Bij de rechtbank in Utrecht dient volgende week vrijdag een groot aantal
zaken tegen het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Dat int de Vogelaargelden.
De corporaties eisen de heffingen terug die zij over 2008 en 2009 hebben betaald. Ze hebben allemaal over die twee jaren zaken aangespannen.
Alle woningcorporaties in het land moeten sinds 2008 de Vogelaarheffing - vernoemd naar oud-PvdA-minister Ella Vogelaar - betalen. Jaarlijks gaat het om 75 miljoen euro in totaal. Dat geld wordt vervolgens weer verdeeld onder de vijftig woningcorporaties in de veertig zogeheten Vogelaarwijken, achterstandsbuurten die van het kabinet extra aandacht moeten krijgen.
Jan Reinier van Angeren, advocaat van ongeveer veertig corporaties, zei donderdag dat de heffing in strijd is met het verbod op onteigening. Met de maatregel zou het Centraal Fonds Volkshuisvesting de corporaties
onrechtmatig geld ontnemen.
Verder gaat het geld naar zaken die weinig met volkshuisvesting te maken hebben, zoals buurtbarbecues, aldus de raadsman. De woningwet biedt daar volgens hem onvoldoende wettelijke grondslag voor. Ook zou er sprake zijn van staatssteun aan de corporaties die geld ontvangen.
Op verzoek van de advocaten van de corporaties worden alle zaken bij de bestuursrechter in Utrecht behandeld, omdat het in alle zaken om dezelfde rechtsvraag gaat. Andere rechtbanken hebben hun zaken aan Utrecht overgedragen.
De brancheverening van woningcorporaties Aedes noemde de Vogelaarheffing donderdag in een reactie "een bizar onding met perverse effecten". "Dat armlastige corporaties uit bijvoorbeeld krimpgebieden moeten bijdragen aan de wijkaanpak in de Randstad is onrechtvaardig en zet de solidariteit in de sector onder druk.''
Een woordvoerster van het ministerie van VROM wierp tegen dat minister Vogelaar de branche destijds zelf om voorstellen had gevraagd. Die bleven echter uit. Haar opvolger Eberhard van der Laan heeft eveneens meerdere malen aangegeven open te staan voor alternatieven vanuit de corporaties. Ook toen kwamen die er volgens de zegsvrouw niet.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.