Milieu provincie Utrecht onder de maat

UTRECHT - Natuur en milieu staan er slecht voor in de provincie Utrecht. De CO2-uitstoot is hoger dan gewenst en krijgt daarom een 'rode kaart' in de Staat van Utrecht, die vandaag voor de tweede keer sinds 2008 wordt gepresenteerd.
De Staat van Utrecht beoordeelt de kwaliteit van leven in de provincie en richt zich op drie pijlers: Mens, Milieu en Economie.
Uit het onderzoek blijkt dat het milieu in de provincie Utrecht moeilijke tijden doormaakt. Vooral als het gaat om luchtkwaliteit, energiehuishouding en klimaatadaptatie.
Snelle ingrepen zijn gewenst als het gaat om akkerbodems. Daar zitten vaak te veel meststoffen in. Ook de verstoring van het evenwicht tussen planten en dieren in het water, hergebruik van bedrijfsafval en het broeikaseffect zijn een probleem. Wel blijkt uit het onderzoek dat de hoeveelheid klei en grind in de bodem op peil is.

MENS

Over het algemeen laat het onderzoek een positief beeld zien op de pijler Mens. Inwoners van de provincie Utrecht zijn tevreden over hun woonomgeving, nergens zijn zoveel goed opgeleide mensen en we voelen ons veiliger.
Wel is er minder vertrouwen in de politiek en blijft Utrecht achter als het gaat om deelname aan amateurkunst. Daarnaast groeit het aantal arme huishoudens en voelen meer mensen zich eenzaam ten opzichte van 2008.

ECONOMIE

De werkeloosheid is nog niet groot, maar loopt wel op. Ook ontstaat er leegstand in kantoren. De cijfers laten zien dat de economie in de provincie nog groeit, maar vergeleken met 2008 iets terugloopt.
Utrecht blijft mede door de centrale ligging een zeer aantrekkelijke provincie. Keerzijde van de medaille zijn de files. Het gebruik van de fiets blijft daarnaast nog onder de maat.
Binnen de pijlers van de Staat van Utrecht zijn rode, oranje, groene en gouden kaarten gegeven om de kwaliteit te beoordelen. Hieronder een overzicht van de rode en gouden kaarten.
GOUD:

MENS

- veel hoog opgeleide mensen

- groot aantal huisartsen

- tevredenheid over woonomgeving

MILIEU

- natuurlijke landschappen van de provincie

- hoeveelheid klein en grind in de bodem is op peil

ECONOMIE

- opleidingsniveau stijgt

- er is voldoende werkgelegenheid en mensen komen aan het werk

- de economie in de regio groeit gestaag
ROOD:

MENS

- vertrouwen in politiek

- deelname amateurkunst

- risico's op overstroming

MILIEU

- de akkerbodems (teveel meststoffen)

- luchtkwaliteit

- evenwicht planten en dieren in water is verstoord

- hergebruik bedrijfsafval

- energiebesparing en gebruiken van duurzame energie

- broeikaseffect

ECONOMIE

- grote aantal mensen dat in de WAO belandt

- stijging aantal moeilijke vervulbare vacatures
De Staat van Utrecht is bedoeld om de vinger aan de pols te houden over de kwaliteit van leven in de provincie Utrecht.
Om 18.00 uur ziet u meer over de Staat van Utrecht in U Vandaag.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.