Aanleg ecologische verbinding Stoutenburg van start

UTRECHT - Waterschap Vallei & Eem is begonnen met de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Barneveldse Beek in Bloeidaal bij Stoutenburg.
De beek krijgt over een lengte van 650 meter een kronkelende loop en de oevers worden verflauwd. Ook wordt onder de Kopermolenbrug een faunapassage gemaakt: een loopplank waarover kleine dieren de weg kunnen passeren. Door deze maatregelen wordt het natuurgebied Bloeidaal aangesloten op de Schammer.
De steile, eenvormige oevers van de Barneveldse Beek kunnen nu niet functioneren als verbindingszone voor watergebonden flora en fauna. Aan de zijde van Stoutenburg (gemeente Leusden) wordt daarom een aantal inhammen in de beek aangebracht die vervolgens worden ingeplant.
Aan de zijde van het natuurgebied Bloeidaal (gemeente Amersfoort) wordt de oever verflauwd en worden rietwortels verwerkt die zich ontwikkelen tot rietlandjes. Op deze oever worden ook beekbegeleidende bosjes aangeplant. Door deze maatregelen ontstaan voor beekvissen, libellen en oevervogels beschutte plekken om zich voort te planten. Landdieren zoals boommarters en dassen kunnen zich door de faunapassage makkelijker verplaatsen van het ene natuurgebied naar het andere.
Het werk zal eind 2010 klaar zijn.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.