Minister maakt haast met harder rijden

DEN HAAG - Harder, gedoseerder en wellicht met betaling van tol autorijden. Dat zijn enkele speerpunten uit het beleid van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur), zoals zij die woensdagavond presenteerde tijdens de behandeling van haar begroting in de Tweede Kamer.
Het sneller rijden kan wat haar betreft per maart volgend jaar van start gaan. Dan wil zij op enkele wegdelen de maximumsnelheid verhogen naar 130 kilometer per uur. De hogere limiet wil ze op de betreffende wegdelen
duidelijk maken door experimenten met het aangeven van de snelheden op de matrixborden boven de weg.
De minister zei nog niet welke wegdelen haar voor ogen staan. Wel stelde ze dat ze goed zal kijken naar aspecten van geluidsoverlast en milieuvraagstukken; naar alle eisen zoals die in het regeerakkoord en in de
wet staan.
Automobilisten kunnen in haar optiek in de toekomst geconfronteerd worden met nieuwe tolwegen. Zo noemde ze de plannen die Kamerleden eerder deze week aandroegen om een tolbrug aan te leggen tussen Amsterdam en Almere interessant. Onder meer pensioenfondsen hebben aangegeven er belangstelling voor te hebben, zei Schultz. Wel wil zij in eerste instantie kijken of zo'n brug via een gewone constructie, dus zonder tol, kan worden gerealiseerd. Ook zei ze dat de opties die er nu liggen zeer kostbaar zijn.
Een tolweg door het Groene Hart, de A3 (Amsterdam-Rotterdam), sloot ze niet uit. Ze wil eerst kijken naar de verkeerskundige meerwaarde van ,,zo'n A3'', maar ze wees op het feit dat er rond dat gebied ook andere
infrastructurele projecten in voorbereiding zijn. Dat moet allemaal in samenhang worden bezien. Ook vreest ze hoge inpassingskosten. Oppositiepartijen waren boos dat ze de optie door het Groene Hart niet meteen uitsluit.
Op de bestaande snelwegen kunnen volgens de VVD-bewindsvrouw met slimme toepassingen files worden bestreden. Zo kan een betere toeritdosering op bepaalde snelwegen volgens de minister soelaas bieden. Op de A10 (ring Amsterdam) is daar de afgelopen periode een proef mee gedaan. Daaruit bleek dat de vertraging voor automobilisten met 10 procent afneemt bij het beter afstemmen van verkeer bij toeritten.
Het eerdere plan om per 23 december in Friesland de strippenkaart af te schaffen ten gunste van de ov-chipkaart schoot ze af. Omdat bussen in omliggende provincies nog niet zijn uitgerust met de benodigde apparatuur, wacht ze nog even met het verbannen van het papieren vervoersbewijs.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.