Instellingen

Een moeder claimt: Samen Veilig plaatst kinderen bij gewelddadige vader, kinderen ernstig mishandeld

© RTV Utrecht
PROVINCIE UTRECHT - Twee kinderen zijn ernstig mishandeld door hun vader, dat beweert de moeder. De kinderen waren door Samen Veilig Midden Nederland (SAVE) bij de vader geplaatst omdat SAVE van mening was dat ze niet bij de moeder konden blijven. De vader zou zijn dochter van zes jaar hebben proberen te wurgen, ook zou hij een sigaret in haar mond hebben gestopt. Haar zevenjarig broertje heeft geluidsopnames gemaakt. Volgens de moeder het bewijs van de mishandeling. De vader ontkent.
De opnames zijn in bezit van RTV Utrecht, daarop is te horen dat de vader het zesjarig meisje uitscheldt: "Oprotten, weg, klote kind. Kankerkind. Je bed in. Kuthoer." Vervolgens is te horen dat de vader bij het meisje op de kamer is en daarna weer vertrekt. Daarna hoor je het meisje minutenlang hysterisch roepen: "Het zit in mijn mond. Het zit in mijn keel. Ik stik bijna." Volgens de moeder is dat na het moment dat de vader het meisje heeft proberen te wurgen en een sigaret in haar mond geduwd heeft. De mishandeling zou eind mei hebben plaats gevonden.
Samen Veilig Midden Nederland is een bedrijf dat jeugdzorg en -bescherming biedt. Ook exploiteert Samen Veilig het meldpunt voor huiselijk geweld Veilig Thuis. Het bedrijf is bezig met een verandertraject nadat een groot aantal misstanden aan het licht waren gekomen. Zo was er een groot data-lek, en bleek een familie een zwijgcontract te hebben moeten tekenen. Deze ouders waren jarenlang ten onrechte door Samen Veilig beschuldigd van mishandeling. Het verandertraject loopt inmiddels meer dan twee jaar.

Foute afweging

De moeder van de twee mishandelde kinderen meldt dat de kinderen aan hulpverleners bevestigd hebben dat de vader het meisje heeft geprobeerd te wurgen. De moeder heeft ook opnames van gesprekken met hulpverleners aan RTV Utrecht ter beschikking gesteld. Uit die gesprekken blijkt dat er inderdaad sprake is van 'een incident'. De gezinsvoogd van Samen Veilig Midden Nederland neemt dat woord meerdere keren in de mond. Ze zegt: "Wij hebben afwegingen gemaakt, misschien hebben we niet de goede afweging gemaakt. Dat kan allemaal, wij maken ook fouten." Vervolgens geeft de gezinsvoogd toe dat ze met de kennis van nu, destijds hele andere keuzes gemaakt zou hebben.
Oprotten, weg, klote kind. Kankerkind. Je bed in. Kuthoer
Vader van zesjarig meisje
De rechter heeft in het najaar van 2020, op advies van de gezinsvoogd van SAVE bepaald dat de twee kinderen niet bij de moeder mochten blijven, maar naar de vader moesten. Volgens SAVE zijn er grote zorgen over de opvoedcapaciteiten van de moeder. De vader beschuldigt haar van drank- en drugsmisbruik en verwaarlozing van de kinderen. Zij bestrijdt dat ze niet goed voor haar kinderen kan zorgen. De moeder kreeg wel een bezoekregeling met de kinderen. Bij een van die bezoekjes aan hun moeder hoorde zij deze opname van de vermeende mishandeling. De moeder besloot daarop de kinderen niet meer terug te brengen naar de vader.

Bij de moeder

Op de geluidsopname is te horen dat de gezinsvoogd 'niet aan de kinderen gaat trekken', en daarmee dus instemde dat de kinderen, tegen het bevel van de rechter in, voorlopig bij de moeder zouden blijven. Die opnames zijn van drie weken geleden. Inmiddels heeft SAVE besloten dat de kinderen bij de moeder mogen blijven. In een brief aan de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) schrijft de voogd van SAVE: "Inmiddels is de situatie dusdanig gewijzigd dat (de kinderen) niet langer verblijven bij hun vader (...), maar bij hun moeder. Save zal de RVDK vragen dit te toetsen." Het is niet duidelijk of de kinderen nu definitief bij de moeder mogen blijven of dat er naar een andere oplossing wordt gezocht.
Jullie hebben nooit onderzoek gedaan
Moeder over SAVE
De moeder beschrijft in de gesprekken met de hulpverleners een eerder incident. Daarbij was het meisje met haar hoofd tegen de voorruit van de auto geklapt. De moeder verklaart dat het meisje weigerde om haar gordel om te doen. Om het meisje een les te leren trapte de vader plotseling hard op de rem, beweert de moeder, waarna het meisje door de auto vloog, met haar hoofd tegen de voorruit. In die voorruit zat vervolgens een ster. De gezinsvoogd bevestigt ook dit incident, maar zegt dat de vader een ander verhaal heeft.

Gewaarschuwd

Advocaat Krista Koopman staat de moeder bij. De advocaat geeft aan dat de rechter had bevolen dat de vader hulp zou krijgen bij de opvoeding van zijn kinderen. Maar die hulp zou veel te laat op gang zijn gekomen. Volgens de moeder omdat de vader dat weigerde. SAVE heeft niet ingegrepen, toen er onvoldoende hulp bleek te zijn. De moeder beweert verder, zowel in de geluidsopname als tegen RTV Utrecht dat ze SAVE steeds heeft gewaarschuwd voor de vader. Maar zo beweert de moeder, de hulpverleners hebben haar waarschuwingen stelstelmatig genegeerd: "Jullie hebben nooit onderzoek gedaan", zegt ze in één van de opnames.

Vader ontkent mishandeling

De vader van de kinderen ontkent dat hij zijn dochter fysiek mishandeld heeft. Zijn advocaat, Nina van Amsterdam, meldt dat vader wel spijt heeft van de manier waarop hij zijn dochter heeft toegesproken. "Er is geen aangifte gedaan en er is ook geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het is een eenzijdige bewering van de moeder. Cliënt ontkent dan ook ten stelligste dat hij zijn dochter van zes heeft proberen te wurgen en een sigaret in haar mond heeft proberen uit te drukken." Wel begrijpt hij dat de kinderen voorlopig niet bij hem kunnen wonen.
De betreffende gezinsvoogd wil niets over de zaak zeggen. Vragen die RTV Utrecht aan Samen Veilig Midden Nederland gesteld heeft, zijn onbeantwoord gebleven. Zo is niet duidelijk of het bedrijf aangifte gedaan heeft tegen de vader.
Noot: De redactie van RTV Utrecht heeft er voor gekozen om alle namen van het gezin in dit stuk weg te laten, met name in verband met de privacy van de kinderen. De namen van alle betrokkenen zijn bij de redactie bekend.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.