Instellingen

Acht op de tien Utrechters voelen zich fit, aandacht nodig voor mentale gezondheid jongvolwassenen

© RTV Utrecht
BILTHOVEN - Inwoners van de provincie Utrecht zijn voor het overgrote deel erg tevreden over hun gezondheid. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft gepubliceerd. Utrecht scoort in vergelijking met andere GGD-regio's in het land hoog.
In elke regio is onderzocht hoe inwoners hun eigen gezondheid in 2020 hebben ervaren. De gegevens van ruim een half miljoen Nederlanders, onder wie 55.000 Utrechters, zijn gebundeld in de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. In de regio Hollands-Midden, met Gouda en Leiden, voelde 82,4 procent zich gezond of zeer gezond. Ook in Gooi- en Vechtstreek (81,9 procent) en IJsselland (81,8 procent) voelen mensen zich veelal kiplekker. Utrecht volgt met 81,1 procent. Vier jaar geleden was dat nog 77,6 procent.
Utrecht scoort zo hoog, omdat er veel hoogopgeleide mensen wonen, zo verklaren de onderzoekers: "We weten dat veel gezondheidsproblemen maar ook ongezonde leefstijl vaker voorkomt onder laag opgeleiden. In de provincie Utrecht is in vergelijking met Nederland het opleidingsniveau hoger", vertelt een onderzoeker.
"Het is dan ook niet verwonderlijk dat hier de percentages gunstiger zijn. Dat neemt niet weg dat in bepaalde groepen ook in de regio Utrecht de problematiek vaker voorkomt. In beleid is het van belang hier aandacht aan te besteden."
Met Limburgers gaat het helaas wat minder goed. In de regio Noord-Limburg voelt hooguit 76,5 procent zich gezond, en in Zuid-Limburg zelfs maar 72,6 procent. Ook Gelderland-Zuid (76,6 procent) en Rotterdam-Rijnmond (76,8 procent) is het aandeel van de inwoners die zich goed voelen lager dan gemiddeld. Gelderland-Zuid is zelfs de enige regio waar het percentage de laatste vier jaar enigszins is gedaald.

Angststoornis en depressie

Volgens de GGD Regio Utrecht is een opmerkelijke conclusie uit de gezondheidsmonitor dat steeds meer jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) een hoog risico hebben op een angststoornis of depressie. Met name 18-plussers zonder diploma merken dat. Ook geven meer vrouwen dan mannen aan dat ze een hoog risico ervaren.
De GGD Regio Utrecht heeft deelnemers aan het onderzoek gericht naar de effecten van de coronacrisis gevraagd. Ruim één op de vijf jongvolwassenen gaf aan dat ze zich daardoor angstiger zijn gaan voelen, en een even groot aandeel voelt zich er depressiever door. Een op de drie voelde meer stress en ruim veertig procent werd tijdens de lockdownmaatregelen eenzamer.
"Het is van belang te melden dat we het onderzoek uitgevoerd hebben in het najaar van 2020, toen we in een tweede gedeeltelijke lockdown zaten. Uit onze panelonderzoeken over de coronacrisis weten we dat het mentaal welbevinden over de tijd is gedaald is met name onder de jong-volwassenen", aldus de onderzoekers.
"Voor de 40-plussers bleef de mentale gezondheid redelijk stabiel gedurende de afgelopen 1,5 jaar. Dus het moment van meten is van belang. Daarnaast weten we dat voor de ene leeftijdgroep de crisis met de bijbehorende maatregelen veel meer impact dan voor de andere groep."
Het CBS onderzoekt nog welke effecten de coronapandemie en daaropvolgende maatregelen kunnen hebben gehad op de gezondheid en het welzijn van alle Nederlanders. Voor de GGD in Utrecht bevestigt het onderzoek alvast dat er specifieke aandacht nodig is voor de mentale gezondheid van jongvolwassenen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.