Utrecht onderzoekt lokaal verbod straatintimidatie

© RTV Utrecht
UTRECHT - Het college van Burgemeester en Wethouders in Utrecht gaat kijken of het mogelijk is om straatintimidatie in de gemeente strafbaar te stellen. Het rijk is ook al bezig met wetgeving, maar dat kan even duren. Daarom gaat de stad kijken of het al eerder strafbaar kan worden om mensen uit te schelden of naar ze te sissen.
Eerder deze maand heeft de gemeente Utrecht al een meldpunt voor straatintimidatie geopend. Utrechters die last hebben van intimidatie op straat, kunnen daar via een app melding van maken, schrijft het college in een brief aan de raad.
Melden kan via de app 'Slim Melden', een app die al gebruikt werd voor het melden van overlast of schade. Nu kunnen bewoners daarin ook straatintimidatie melden.
Voor het college heeft het aanpakken van deze intimidatie belangrijk, zo schrijven ze. "Utrecht is een stad waar iedereen erbij hoort en zich ook veilig moet kunnen voelen. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd."
RTV Utrecht deed afgelopen april nog onderzoek naar straatintimidatie in de stad. Daaruit bleek dat het voor veel vrouwen er standaard bij hoort: soms word je nu eenmaal nageroepen of bekeken op straat.
De gemeente geeft aan de veiligheid in de openbare ruimte te willen verbeteren. Bij de aanpak richten ze zich vooral op vrouwen, meiden, mannen en LHBTIQ'ers.
In een onderzoek naar straatintimidatie werd aan deelnemers gevraagd of zij incidenten zouden melden als er een meldpunt zou bestaan. Daar is met deze app nu dus gehoor aan gegeven.
Daarnaast is de gemeente van plan komend najaar een bewustwordingscampagne te lanceren. Op die manier hopen ze het bewustzijn van straatintimidatie te vergroten en het daarmee terug te dringen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.