Provincie wil meer focus op nieuwe windmolens dan op zonnepanelen om druk op stroomnet te beperken

© RTV Utrecht/Jordi de Jong
PROVINCIE UTRECHT - De provincie Utrecht wil dat gemeenten zich voortaan meer gaan richten op nieuwe windmolens dan op nieuwe zonnepanelen. Dat staat in een door Provinciale Staten aangenomen motie van GroenLinks.
Met het politieke voorstel wil de provincie zich in de toekomst meer bemoeien met de discussies rondom zoeklocaties in de Regionale Energiestrategie (RES). Momenteel bepalen vooral gemeenten of er meer wind of zon binnen hun grenzen wordt opgewekt, maar als er naar het idee van de provincie te weinig windturbines tussen zitten kan dat veranderen.
"Bij de haalbaarheid van alle plannen is de verhouding wind ten opzichte van zon ook cruciaal, ook voor de betaalbaarheid van de energietransitie als geheel", zo lichtte Statenlid Jeroen Bart in een Statenvergadering toe. "Die verhoudingen bewaren is bij uitstek een provinciale taak."

Te veel zon

De motie beschrijft dat de huidige energieplannen van de regio Amersfoort en Foodvalley veel nadruk leggen op zonne-energie. De stroom die daarmee wordt opgewekt zorgt voor een te hoge belasting van het stroomnetwerk. Een goede balans tussen zon en wind is dus belangrijk, zei netbeheerder Stedin eerder al.
Als het netwerk daarop wordt aangepast moeten er grote investeringen worden gedaan. Maar als er meer windenergie tussen deze opwek zit zouden die kosten veel lager zijn, zo is een van de redeneringen. Een ander veelgehoord argument is dat windmolens bij niet-zonnige weersomstandigheden nog steeds groene energie opleveren. Bij een zonnepaneel is dat minder.
De verhouding wind ten opzichte van zon is cruciaal voor de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de energietransitie.
Jeroen Bart, Statenlid GroenLinks

Windmolens niet populair

De motie komt op een moment dat veel gemeenten knopen doorhakken over hun energieplannen. Daarbij geniet zon-op-dak nagenoeg altijd de voorkeur boven een zonneweide of een windmolen, die door critici vaak worden beschouwd als vervuiling van het landschap.
In Renswoude stapte de wethouder op toen de raad alle locaties voor wind schrapte en alleen met zonnepanelen op daken verder wilde. Ook in De Ronde Venen lijkt het college de handen niet op elkaar te krijgen voor nieuwe turbines.

Tevredenheid

De provincie is naast de motie goed te spreken over de eerste mogelijke zoeklocaties die de gemeenten in de regio Amersfoort en Foodvalley hebben aangewezen. Gedeputeerde Huib van Essen ziet in deze zogeheten RES 1.0 voldoende mogelijkheden om hun klimaatdoelen te halen. Een meerderheid van Provinciale Staten stemde in met deze plannen.
De mening van de provincie over de RES van de regio U16 komt later aan bod, omdat de gemeenten hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben. Dat besluit wordt daarom over de zomervakantie heen getild en uiterlijk in oktober vastgesteld.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.