Instellingen

Houten onderzoekt uitspraak Raad van State over milieueffecten windmolenparken

© RTV Utrecht
HOUTEN - De gemeente Houten gaat onderzoek doen naar een uitspraak van de Raad van State over een windpark in Delfzijl. Volgens die uitspraak heeft het kabinet bij de bouw van windmolens geen rekening gehouden met de effecten die de molens op het milieu hebben.
De mogelijke nadelige effecten moeten nu alsnog goed worden onderzocht, zo oordeelde de Raad van State eerder deze week. Het besluit kan ook gevolgen hebben voor andere windenergieprojecten en daarom wil de gemeente Houten dat nu onderzoeken voor Windpark Goyerbrug.
Volgens de gemeente Houten verschillen de zaken van Delfzijl en Houten van elkaar omdat het bij Goyerbrug om een omgevingsvergunning gaat en in Delfzijl om een bestemmingsplan. Desondanks noemt het college van burgemeester en wethouders de mogelijke consequenties 'zeer onduidelijk'. Daarom wordt de uitspraak komende tijd verder in kaart gebracht.

Uitspraak

Huidige normen die landelijk gelden voor bijvoorbeeld geluid, de zogeheten slagschaduw van de wieken en de veiligheid van windmolens moeten dus opnieuw tegen het licht worden gehouden. Het ontbreekt nu aan een goede onderbouwing waarin ook rekening met het milieu wordt gehouden.
In de tussentijd mogen de landelijke normen niet worden gebruikt voor nieuwe projecten. Dit betekent dat het voor Houten lastiger wordt om een besluit te nemen over Windpark Goyerbrug, want de gemeenteraad moet nu zelf normen vaststellen waar bouwers zich aan moeten houden. Mogelijke milieueffecten moeten ze goed onderbouwd afwegen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.