Regio Amersfoort ondertekent ambitieus woningbouwplan: 23.000 huizen voor 2030

© RTV Utrecht / Jordi de Jong
PROVINCIE UTRECHT - De regio Amersfoort gaat de komende negen jaar 23.000 woningen bouwen. Dat is het doel van de woondeal die vandaag in Soesterberg is ondertekend door het ministerie, de provincie Utrecht, Gelderland en zeven Utrechtse en twee Gelderse gemeenten. "De woningbouwopgave betreft het inmiddels bijna magische getal van 900.000 woningen, en deze regio levert daar een belangrijke bijdrage aan", aldus secretaris-generaal Maarten Schurink van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Met de woondeal moet de regionale woningmarkt structureel verbeterd worden. Op dit moment betaalt een woningzoekende gemiddeld 463.000 euro in de regio Amersfoort en heeft men keuze uit 1,4 woningen. Daarnaast moet de woningbouw op een duurzame manier versneld worden en de leefbaarheid vergroot. Dat moet hand in hand gaan met een goede infrastructuur en bereikbaarheid, voldoende aanbod voor aandachtsgroepen zoals jongeren en senioren en het terugbrengen van leefbaarheidsverschillen tussen wijken.

Betaalbare woningen

De helft van de huizen moeten betaalbare woningen worden, waarbij de focus ligt op de bouw van sociale huurwoningen, huur- en koopwoningen in het middensegment en koopwoningen die binnen de zogenoemde NHG-grens vallen, die dit jaar op 325.000 euro is vastgesteld. "Ik vind die 50 procent een mooie uitdaging", aldus Wonen-gedeputeerde Rob van Muilekom (PvdA). "Je moet altijd in een goede mix willen samenwonen. Die duurdere woningen heb je ook nodig om inkomsten te genereren om al die woningbouwplannen mogelijk te kunnen maken."
Om het huidige woningtekort en de toekomstige vraag te lijf te gaan, moet het bouwtempo tot 2030 met 40 procent omhoog ten opzichte van de afgelopen tien jaar. Daarvoor zijn zogenoemde versnellingslocaties aangewezen, waar bij elkaar minstens 16.000 woningen gerealiseerd moeten worden. De gemeente Amersfoort neemt met 9800 woningen het leeuwendeel van de opgave tot 2030 op zich.

Risico's

Daar zitten ook meteen de risico's van dit plan. Voor de wijken Langs Eem en Spoor (4000 woningen), De Hoef-West (2800 woningen) en Vathorst Bovenduist (2500 woningen) als versnellingslocaties geldt dat er al problemen zijn op het gebied van ontsluiting en dat bestaande beleidseisen voor de gebieden de woningbouw bemoeilijken. Alleen de wijk Zon en Schild met 500 geplande woningen lijkt op niet teveel problemen te stuiten, al levert dat in het geheel maar een schijntje van de benodigde huizen op.
"Het is lastig, laat ik er niet omheen draaien", aldus burgemeester Bolsius. "De mobiliteit is van belang, we moeten de energietransitie ruimte geven, we willen naast het wonen recreëren en we hebben ruimte nodig om te werken. Dus het is en, en, en. Dat betekent in de schaarse ruimte die we als Amersfoort ook hebben keuzes maken. Dat is ook voor een bestuurder de uitdaging."

Plannen moeten volgend jaar concreet zijn

Op de vraag of het plan niet te ambitieus is, antwoordt Bolsius ontkennend. "Nee, we zijn het gewoon verplicht." Ook Bunschotens burgemeester Melis van de Groep, die regionaal voorzitter op het thema bouwen is, beaamt dat. "We zullen in beweging moeten komen en iets doen, anders gaat het alleen nog maar meer de verkeerde kant op en zijn we straks de duurste regio van Nederland. Die reclame willen we liever niet."
Tegelijkertijd voorziet de deal ook problemen door een gebrek aan ambtelijke capaciteit en financiën bij woningcorporaties om de plannen tot een succes te maken. "Je gaat middelen beschikbaar stellen om het samenwerkingsverband dat er is ruimte krijgt om extra mensen aan te trekken", stelt gedeputeerde Rob van Muilekom (Wonen, PvdA). "Dat is gewoon plat geld en daar proberen we nu als Rijk en provincie de gemeenten bij te helpen."
De regio hoopt het grootste deel van de woningen al voor 2025 al te realiseren. De regio en provincies hebben daarom in de deal opgenomen dat ze de beoogde locaties medio 2022 omzetten naar harde plannen om de woningbouw versneld mogelijk te maken.