Instellingen

Omwonenden provinciale weg Lopik zijn wachten op geluidsscherm zat: 'Worden aan het lijntje gehouden'

LOPIK - Wonen aan een drukke weg met veel geluidsoverlast is vervelend, maar misschien nog wel veel vervelender is als je dénkt dat er een oplossing voor komt, maar er niks gebeurt. Het is de situatie waarin de bewoners van de Koningin Wilheminasingel in Lopik al jaren zitten.
"Toen we hier kwamen wonen kregen we papieren bij het huis dat er al in 2016 aangekaart is dat er een oplossing zou komen voor die weg", vertelt Riet Wagter. Ze ervaart dagelijks de overlast van het voortrazende (vracht)verkeer op de provinciale weg N210. "Het gaat dus de hele dag door, vanaf half zes 's ochtends ben je er wakker van."
Omwonenden van de N210 in Lopik willen dat er iets gedaan wordt aan de geluidsoverlast

Overschrijding geluidsnormen

Jaren geleden zijn er al metingen geweest bij de weg. Daaruit bleek toen dat de geluidsnormen werden overschreden en dat daar een oplossing voor moest komen. Gedacht werd aan stiller asfalt of een geluidswal. De provincie laat in een schriftelijke reactie weten: "Achter de schermen is er gewerkt aan de geluidsreducerende maatregel. Er moet op deze locatie met enkele andere belangrijke factoren rekening worden gehouden. De berm is ter plaatse erg smal en er staan bomen. Daarnaast kan een geluidsreducerende maatregel niet te dicht op de wegrand geplaatst worden omdat dit een verkeersonveilige situatie oplevert."
Mevrouw Wagter snapt dat een oplossing voor het geluidsprobleem misschien complex is, maar wat haar steekt is dat ze het gevoel heeft aan het lijntje gehouden te worden. "Ik word gewoon niet serieus genomen. Ik heb gemeente en provincie al heel veel gemaild en krijg iedere keer het antwoord dat ze ermee bezig zijn."
En ondertussen gebeurt er weinig zichtbaars voor de buurt. "En het wordt alleen maar drukker op de weg", zegt buurvrouw Nel van Delden. "Dan zit je buiten, heb je bezoek. Kun je gewoon niet praten vanwege de herrie."

Onderhoud in 2023

De gemeente Lopik zegt dat het een "een provinciale aangelegenheid betreft waarin de gemeente Lopik geen bevoegdheid heeft". Maar mevrouw Wagter ziet dat toch anders. "De wethouder laat weten dat ze er niet bij betrokken zijn. Het is de weg van de provincie, en daar heeft hij gelijk in. Maar het zijn wel de huizen in de gemeente Lopik."
Hoe lang moeten de omwonenden van de provinciale weg nog wachten voordat er een geluidswal of stiller asfalt komt? De provincie: "Voorlopige planning is dat onderhoud aan dit wegvak in 2023 zal plaatsvinden. Het heeft onze voorkeur om de maatregelen en het onderhoud gelijktijdig uit te voeren omwille van de overlast en de veiligheid."
"Vooruitlopend op het groot onderhoud aan een wegdeel doen wij onderzoek of en hoe de weg mogelijk verbeterd kan worden door extra maatregelen. Geluidsreducerende maatregelen kunnen hierop vooruitlopend worden gerealiseerd na vergunningverlening door de gemeente."

Koffie met een koekje

Mevrouw Wagter houdt zich aan dat laatste zinnetje vast en ziet wel degelijk een rol voor de gemeente weggelegd in het tegengaan van de geluidsoverlast van de provinciale weg. Ze heeft alvast de burgemeester uitgenodigd. Die komt begin september een kijkje nemen. "Met een kopje koffie en een koekje erbij kunnen we het onderwerp eens verder uitkauwen. En dan kan hij zelf ervaren wat het doet voor de bewoners als je langs deze drukke weg woont."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.