124 woningen in Amersfoortse buurt Jericho tegen de vlakte: 'Voor ons is blijkbaar geen plek'

AMERSFOORT - Alle 124 woningen in het naoorlogse buurtje Jericho in Amersfoort worden gesloopt. Dat kregen bewoners vanmiddag te horen tijdens een informatiebijeenkomst georganiseerd door woningcorporatie de Alliantie.
Al jaren wordt er gesproken over vernieuwing van Jericho. Maar tot vandaag bestonden er geen concrete plannen voor renovatie, dan wel sloop en nieuwbouw. Wel is er gekeken naar mogelijkheden voor verduurzaming van de woningen. De woningcoroporatie stelt nu 'dat welke investering zij ook doet in deze woningen, het niet de toekomstbestendige kwaliteit oplevert waar zij voor staat, comfortabel en duurzaam'.
Bewoners van de wijk Jericho vinden dat ze op het verkeerde been zijn gezet.
Verslaggever Kees Hoogendijk sprak na de bijeenkomst met bewoners, die zwaar geëmotioneerd reageerden op het nieuws. Zo vertelde een mevrouw: "Ik heb het idee dat wij ons huis uit moeten omdat ze grote gebouwen willen neerzetten, en mensen die daar al 50 jaar wonen moeten dan weg. Voor ons is blijkbaar geen plek."
Een meneer vervolgt: "Echt de meeste mensen willen blijven wonen, gewoon met heel veel plezier lekker rustig. Er worden mooie plannen voorgeschoteld, maar nu is alles weg."

Woonwensenonderzoek

Drie jaar geleden liet de Alliantie een zogeheten woonwensenonderzoek uitvoeren. Daar kwam toen uit naar voren dat het merendeel van de bewoners tevreden is over hun woning. Ondanks klachten over vocht en tocht, gaf bijna 90 procent van de bewoners in het onderzoek aan niet te willen verhuizen.
Een bedrijfsruimte en een woning in Jericho.
Een bedrijfsruimte en een woning in Jericho. © RTV Utrecht / Kees Hoogendijk
Alliantie erkent deze wensen, maar ziet desalniettemin geen andere oplossing dan sloop. "Wij hebben als corporatie te maken met maatschappelijk geld, dat we maar één keer kunnen investeren. Wij hebben de verantwoordelijkheid om hier zorgvuldig mee om te gaan", zegt directeur Joan van der Burgt.
"Daarnaast is de vraag naar betaalbare woningen ongekend groot. Daarom, na een zorgvuldige afweging, kiezen wij ervoor om de woningen niet te verbeteren en te verduurzamen, maar een toekomstplan uit te werken waarin de woningen op termijn worden vervangen voor nieuwe, betaalbare huurwoningen."

Reacties uit de politiek

De VVD noemt het 'goed' dat de Alliantie eerst de bewoners informeerde. Raadslid Ivo Beekers: "Maar nu is de VVD wel erg benieuwd naar wat de plannen zijn en wat de invloed hiervan zijn op de wijk. Pas als we goed naar de plannen hebben kunnen kijken zullen we ons een mening vormen hierover. Voor de VVD is het belangrijk te kijken naar de potentie van het gebied en hoe er met de huidige bewoners omgegaan wordt."
De SP noemt de geplande sloop nog geen uitgemaakte zaak. Afdelingsvoorzitter Hugo Kruyt: "Wij denken echt dat als de bewoners willen blijven dat die wijk nooit gesloopt gaat worden de komende vijf jaar."

Woningnood

Jericho ligt in de Amersfoortse wijk De Koppel. De eengezinswoningen zijn gebouwd in 1952 en zijn deels nog opgebouwd met stenen uit puin dat uit de oorlog afkomstig is.
De bouw was een antwoord op de woningnood waar ook toen sprake van was. Sindsdien is er afgezien van regulier onderhoud, geen grote renovatie uitgevoerd. In het naastgelegen betonbuurtje Jeruzalem wisten bewoners in 2006 sloopplannen te voorkomen door actie te voeren. Ze kregen het voor elkaar dat de woningen werden gerenoveerd.