Streep door aardwarmte-onderzoek in Nieuwegein: 'Besluitvorming gaat trager dan we dachten'

NIEUWEGEIN - Warmtebron Utrecht trekt de stekker uit het aardwarmteproject in Nieuwegein. De energiemaatschappij had de hoek van de Zuidstedeweg en de 's-Gravenhoutseweg op het oog als mogelijke boorlocatie, maar stopt nu met de benodigde vervolgonderzoeken. "De initiatiefnemers achten het niet haalbaar om het project voort te zetten", laat Warmtebron vandaag weten.
De beoogde locatie voor aardwarmtewinning in Nieuwegein.
De beoogde locatie voor aardwarmtewinning in Nieuwegein. © RTV Utrecht
De projectdirectie zegt bij monde van Joris Peijster dat het te lang duurt voor de politiek besluiten neemt over het opwekken van energie uit de bodem. Daardoor loopt het onderzoek belangrijke subsidies mis. "We vinden het ontzettend jammer dat we dit aardwarmteproject in de gebouwde omgeving van Nieuwegein niet tot realisatie hebben kunnen brengen", aldus Peijster. "Maar we zijn nog steeds gemotiveerd om aardwarmteprojecten binnen het opsporingsgebied in de regio Utrecht op te starten."

Klimaatdoelen

Aardwarmte wordt gezien als mogelijke bron van duurzame energie. Om te voldoen aan internationale klimaatdoelen die onder meer in 2015 in Parijs zijn afgesproken zoekt de Nederlandse overheid naar een manier om fosiele brandstoffen als olie en gas te vervangen voor bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie. Het onderzoeksproject 'Lean' had moeten uitwijzen of energie uit aardwarmte in Nieuwegein een bijdrage kan leveren aan onder meer het terugdringen van de CO2-uitstoot.
Bij het winnen van aardwarmte wordt via een kilometersdiepe put warm water uit de grond opgepompt
Toch betekent het staken van het huidige onderzoek niet het einde; in ieder geval niet voor de provincie Utrecht en waarschijnlijk ook niet voor Nieuwegein. "Ook in Nieuwegein blijft aardwarmte wat ons betreft op de agenda staan", zegt Peijster. "Eind januari schaarde de voltallige gemeenteraad zich nog unaniem achter de opvatting dat aardwarmtewinning voor verduurzaming van het stadswarmtenet een realistische optie is."

Raad huiverig

Warmtebron Utrecht oordeelt achteraf dat ze heeft onderschat hoeveel tijd de procedures vergen als er openbare besluiten over moeten worden genomen. In januari bleek een groot deel van de gemeenteraad huiverig te staan tegenover het idee dat er in de stad zou worden geboord. Met name de angst onder inwoners voor schade aan de omliggende huizen vertraagde de besluitvorming.
In onze provincie wordt op meer plaatsen onderzoek aardwarmte gedaan. Zo wil Energie Beheer Nederland binnen enkele jaren proefboringen uitvoeren in Utrecht, De Bilt of Zeist. Ook in het Eemland worden de mogelijkheden verkend.
Projectdirecteur Peijster en wethouder Schouten in UNieuws

Geen andere keus

Het gemeentebestuur van Nieuwegein lijkt in een reactie op het stopzetten van het project begrip te tonen voor de opstelling van Warmtebron Utrecht. Volgens een brief van het college aan de gemeenteraad hadden de aandeelhouders van het bedrijf geen andere keus. Voor Nieuwegein blijft aardwarmte een realistische optie om het warmtenet te verduurzamen, schrijft het college.
De gemeente blijft daarom onderzoeken aan welke voorwaarden het opwekken van energie uit aardwarmte moet voldoen. Een inwonersavond die voor aanstaande woensdag gepland staat gaat gewoon door en ook op de raadsvergadering een dag later staat aardwarmte nog altijd op de agenda.

Bewonerscollectief

Nieuwegeiner Martin van Nieuwenhoven van Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein is verrast, en zeer te spreken over het besluit van Warmtebron Utrecht. Hij werd er vanmorgen persoonlijk over gebeld door duurzaamheidswethouder Marieke Schouten. Dat de gemeenteraad meer tijd neemt voor het zogenoemde 'afwegingskader' is iets waar het bewonerscollectief lang voor heeft gestreden.
"Warmtebron Utrecht heeft niet alleen de procedures onderschat maar ook onderschat wat inwoners verlangen", zegt Van Nieuwenhoven tegen RTV Utrecht. "Aardwarmte is voor ons pas een serieuze optie als het zorgvuldig wordt uitgevoerd, en niet als het in een achterkamertje snel geregeld moet worden. Je wilt dat de veiligheidsnormen aanvaardbaar zijn. Er is ook nog geen definitieve schaderegeling. Het is een vorm van mijnbouw en in een woonwijk wil je dat die aspecten goed worden onderzocht."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.