Huizen steeds sneller steeds duurder: 'Koopprijs in Utrecht stijgt met 15 procent'

© Pixabay
PROVINCIE UTRECHT - Hoewel te dure huizen al heel lang voor ergernis en frustratie zorgen zijn de woningprijzen afgelopen zomer nog sneller gestegen dan in het voorjaar. De Rabobank in Utrecht voorziet dat een huis in onze regio dit jaar 15 procent duurder zal uitvallen dan een jaar geleden. Volgend jaar stijgt de gemiddelde prijs mogelijk nog eens met 12 procent.
De bank wijst onder meer op de blijvend lage rente en het onverwacht snelle herstel van de Nederlandse economie om te verklaren waarom de woningmarkt nog altijd 'booming' is. Ook de vooruitzichten voor de werkloosheidscijfers zijn gunstig. Daarom heeft de Rabobank de voorspellingen voor dit en volgend jaar stevig bijgesteld.
De huizenprijzen in de provincie Utrecht stijgen nog net iets sneller dan in heel Nederland. In Flevoland gaat het het hardst: 20 procent dit jaar en 15 procent in 2022, voorspellen de onderzoekers. In en rond Amsterdam valt de groei met 12 en 10 procent het laagst uit, al horen de prijzen in die gewilde regio evengoed nog bij de hoogste in het land. Een gemiddeld Nederlands huis wordt in een jaar tijd iets meer dan een halve ton duurder, aldus Rabobank, en volgend jaar nog eens bijna veertigduizend euro.

Minder transacties

De Rabobank verwacht verder dat de komende jaren steeds minder huizen van eigenaar zullen veranderen. Dat betekent overigens niet dat de woningmarkt afkoelt. Het probleem zit 'm eerder in het aanbod. Er zijn volgens de onderzoekers simpelweg niet genoeg huizen om aan de vraag te voldoen. Dit jaar zal het aantal transacties van 236.000 woningen naar 231.000 zakken, en volgend jaar mogelijk naar 211.000. Dat aantal is dan zelfs lager dan in 2019.
Opvallend daarbij is het effect van een belastingmaatregel die jongeren betere kansen moet geven dan beleggers. Voor Nederlanders tot 35 jaar is sinds 1 januari de overdrachtsbelasting voor huizen tot vier ton afgeschaft, terwijl beleggers juist acht procent meer moeten betalen. Jongeren vormen sindsdien een iets groter aandeel in de kopersmarkt, maar die stijging is bescheiden. Waarschijnlijk is dat zelfs toe te schrijven aan het feit dat sommige kopers bewust hebben gewacht met hun aankoop tot de maatregel van kracht werd. Voor de jaarwisseling was in deze leeftijdsgroep namelijk juist een forse daling te zien.
Jongeren lijken in de overspannen woningmarkt evenzogoed nog altijd kind van de rekening. Vooral starters krijgen het steeds moeilijker. Een prijsstijging van bijna negentigduizend euro in twee jaar betekent namelijk dat wie niet nu maar volgend jaar pas een huis kan kopen honderden euro's per maand meer kwijt is aan hypotheeklasten, becijferden de researchers van de Rabobank. Bovendien is door de woningschaarste ook de onderlinge concurrentie tussen jongvolwassenen moordend. Het is dan al snel verleidelijk om het belastingvoordeel om te zetten in een hoger bod voor een gewilde woning.

Nieuwbouw

De onderzoekers van de Rabobank constateren verder dat de woningschaarste de afgelopen jaren nog niet heeft geleid tot meer bouwactiviteit. Het jaarlijks aantal afgegeven bouwvergunningen lag aan het begin van de zomer met 74.000 niet veel hoger dan de aantallen uit 2017 en 2018. Bovendien zit er nog een vertraging tussen het afgeven van een vergunning en de daadwerkelijke oplevering van een nieuwbouwwoning. Bottlenecks zijn de stikstofcrisis, de PFAS-crisis en de coronapandemie.
Ook lijkt de bouwsector de klap van de eerdere financiële crisis nog altijd niet te boven. De capaciteit is nog lang niet op het niveau van voor 2008. Veel bedrijven in de bouwnijverheid en in de bouwmaterialenindustrie kampen met een tekort aan medewerkers, productiemiddelen, materiaal en ruimte.
Om 100.000 woningen per jaar te kunnen opleveren zouden gemeenten andere eisen moeten stellen, adviseren de onderzoekers. Prefabwoningen, die deels al in een fabriek worden gebouwd, zouden veel minder arbeid kosten. Andere belemmeringen die weggenomen zouden kunnen worden zijn de schaarste aan bouwlocaties en het aantal voorwaarden om te mogen bouwen. Volgens de Rabobank zijn er te vaak bezwaren over het uiterlijk, parkeren, duurzaamheid en de ruimtelijke kwaliteit. Als het toestaan van nieuwbouw financieel aantrekkelijker wordt, zou het weer makkelijker worden om locaties te vinden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.