Begroting Utrecht 2022: 'Financiële positie onzeker'

© RTV Utrecht / Timo Anceaux
UTRECHT - Het gaat niet goed met de financiën van de stad Utrecht, dat blijkt uit de begroting voor komend jaar. Deze begroting is vanmiddag gepresenteerd door wethouder Anke Klein (D66). Vooral de onzekerheid over de inkomsten uit Den Haag maakt het lastig om een goede begroting op te stellen.
Wethouder Klein klinkt optimistisch, zij meldt dat het goed lukt om de stad en haar inwoners door de crisis te loodsen. Klein: “Een groot aantal waardevolle organisaties in de stad kon door financiële steun het hoofd boven water houden, er is extra zorg verleend en Utrechters die zich willen omscholen naar een kansrijk beroep krijgen hier budget en begeleiding voor.” Ook is er geld vrijgemaakt om met voorrang te investeren in wonen, mobiliteit en groen.
De zorgelijke situatie wordt onder andere veroorzaakt door de onduidelijkheid in Den Haag. Doordat er een demissionaire regering is, zijn een aantal inkomsten onzeker. Bijvoorbeeld een extra vergoeding voor de jeugdzorg. "Het Rijk is voor een deel over de brug gekomen met extra geld, maar de financiële situatie blijft onzeker", zegt wethouder Klein. "Compensatie van het Rijk blijft hard nodig om de taken uit te kunnen voeren die nodig zijn voor onze inwoners."

Gemeentefonds

Hoe groot die onzekerheid is kan Klein niet zeggen. Ook kan ze niet aangeven welke bedragen er mee gemoeid zijn. Zo is de uitkering uit het gemeentefonds onzeker, omdat het totale budget herschikt wordt. Voor alle gemeentes in Nederland wordt een nieuwe verdeling gemaakt. Die uitkering is de belangrijkste inkomstenbron voor Utrecht, en substantiële verandering loopt direct in de miljoenen, of wellicht in de tientallen miljoenen.

132 miljoen

De totale begroting van Utrecht omvat anderhalf miljard euro. Daarvan komt 800 miljoen euro van het rijk, uit dat gemeentefonds. Zo'n 132 miljoen euro komt binnen door de OZB-belasting. De grootste kostenposten voor Utrecht zijn de WMO en jeugdzorg (290 miljoen) en sociale uitkeringen (240 miljoen).
Politieke partijen reageren verschillend op de gepresenteerde begroting. Zo reageert de grootste coalitiepartij GroenLinks tevreden. "De wereld gaat weer langzaam open en gelukkig gaan we met deze begroting het nieuwe jaar solidair en groen in”, zegt fractievoorzitter Julia Kleinrensink. “Er komen extra investeringen in jeugdzorg, in het toegankelijk maken van alle gemeentelijke gebouwen en natuurlijk in het aanpakken van de wooncrisis."

Verkiezingen

Rick van der Zweth van oppositiepartij PvdA is een stuk minder enthousiast over het document. “Meer dan 500 pagina's dik maar geen nieuwe plannen voor de grote problemen die spelen in onze stad”, zo stelt hij op Twitter. Volgens hem neemt de ongelijkheid in de stad toe en staan publieke voorzieningen onder druk. Van der Zweth hoopt dat de kiezer dat ook ziet: “Laat die verkiezingen maar komen.”
Ook de grootste oppositiepartij VVD is kritisch. Fractievoorzitter Marijn de Pagter: "De onroerendezaakbelasting wordt het komende jaar met meer dan 15% verhoogd en daarmee wordt de prijs eenzijdig bij inwoners en ondernemers neergelegd." De VVD vindt dat dit college geen echte keuzes maakt "Het college hoopt dat ‘Den Haag’ wel zal bijspringen. Dat is onverstandig en onhoudbaar."
Susanne Schilderman van D66 noemt het een mooie programmabegroting. Coalitiedeelnemer D66 looft vooral de stappen die gemaakt worden op het gebied van jeugdzorg. “De manier waarop er geïnvesteerd wordt in jeugd, voor ons is dat een belangrijke prioriteit.” Volgens Schilderman zijn er door corona achterstanden opgelopen en die kunnen nu mooi worden ingehaald. “Daarnaast is voor ons het naar voren halen van een aantal corona-investeringspakketten een heel mooi aspect van deze begroting.”
Later volgen nog diverse debatten in de gemeenteraad. In de nacht van 11 op 12 november wordt besloten of deze begroting wordt aangenomen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.