Instellingen

Nederland kiest steeds vaker voor crematie, maar in Bunschoten dreigt tekort begraafplaatsen

© RTV Utrecht / Jordi de Jong
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Waar Nederlanders steeds vaker kiezen voor crematie, blijft begraven in Bunschoten onverminderd populair. Maar de begraafplaatsen raken vol. Als de gemeente niets doet, is er over tien jaar geen plek meer over. "Inwoners blijken nog steeds massaal te kiezen voor begraven", aldus burgemeester Melis van de Groep. "Daarom moeten we er nu over praten."
In het coalitieakkoord sprak de gemeente twee jaar geleden af om de maximale grafrechttermijn te verlengen. Inwoners van Bunschoten hebben op dit moment de keuze voor een algemeen graf voor een termijn van 20 jaar of een particulier graf voor 30 of 60 jaar. In de huidige plannen wordt onderzocht of graven voor 90 jaar uitgegeven kunnen worden.

'Weinig vraag naar 90 jaar'

In afwachting van het onderzoek naar die verlenging en extra begraafcapaciteit is afgesproken dat de gemeente sinds begin vorig jaar geen graven meer ruimt. Dat betekent dat er minder graven vrijkomen en er ook minder geld in de gemeentekas komt. Graven blijven bezet en inwoners hoeven zolang het ruimen is opgeschort niet voor eventuele verlengingen van hun grafrecht te betalen. De gemeenteraad bepaalt of en wanneer het ruimen van graven weer begint.
Hoewel negen op de tien Bunschotenaren begraven willen worden, blijkt uit een van de afgeronde onderzoeken nu dat ze dat voor gemiddeld veertig tot vijftig jaar willen. "Daardoor is er een grote kans dat er weinig vraag is naar een graf voor 90 jaar", aldus het onderzoeksrapport. Ook de hoge prijs van ruim 11.000 euro speelt daarbij een rol. "Door dit tarief is er een grote kans dat er weinig vraag is naar dit type graf."

Verlies

Interessant daarbij is wel dat Bunschoten jarenlang te weinig geld vroeg voor de langetermijngraven om de exploitatie ervan kostendekkend te maken. Zo maakt de gemeente bij het uitgeven van een grafrecht voor 30 jaar direct 1160 euro verlies en bij 60 jaar gaat het om ruim 4200 euro. "Op het moment dat je die kosten verhoogt, wordt de drempel om te begraven hoger. En dat is iets wat de politiek helemaal niet wil. Die wil niet dat mensen door de tarieven andere keuzes gaan maken dan ze willen", stelt de burgemeester.
De gemeente riep daarnaast de hulp van de landschapsarchitecten van Copijn in om de mogelijkheden tot vergroting van de capaciteit op begraafplaats De Akker te onderzoeken. Eén van de opties is het gebruik van de taluds om verticale galerijgraven te creëren. Kisten worden dan niet rechtop begraven, maar horizontaal op verschillende hoogtes in de heuvels op het terrein geschoven.

300 extra plekken door inbreiding

"Dat is duur en volgens de landschapsarchitecten ook een aantasting van de structuur van het kerkhof", stelt de burgemeester. Hij duidt daarmee op de begraafplaats die als park is ingericht, maar uit het zicht achter de taxushagen ruimte biedt voor de graven.
Meer heil ziet de gemeente in de aanbeveling van Copijn om de noordoostelijke en zuidwestelijke grafvelden in te breiden, waarmee in totaal 297 extra plekken worden gerealiseerd. "Dat betekent dat je weer een aantal jaar met dit kerkhof verder kan", aldus Van de Groep. "En op het moment dat de raad het ruimen van graven ook weer oppakt, zouden we in de toekomst wellicht break-even kunnen spelen. Dan komen er voldoende graven vrij om te voldoen aan de vraag."
De gemeenteraad stemt volgende week over het voorstel van het college om de voorbereidingswerkzaamheden op begraafplaats De Akker te starten. Ook stelt het college voor aanvullend onderzoek te doen naar het ruimen, de grafrechttermijn van 90 jaar en de tarieven die daarvoor gehanteerd zouden moeten worden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.