Instellingen

Miljoenennota: Utrechtse politiechef blij met extra geld, ook aandacht voor milieu en woningbouw

PROVINCIE UTRECHT - Het demissionaire kabinet heeft met de miljoenennota de plannen voor het land voor het aankomende jaar gepresenteerd. Volgens demissionair minister van financiën Wopke Hoekstra zijn de economische vooruitzichten van Nederland goed. Al zegt dat niet alles volgens Hoekstra, doelend op mensen die individuele verliezen hebben meegemaakt door de coronacrisis. "Voor hen is het oude normaal nog niet terug."
Tijdens de troonrede benadrukte koning Willem-Alexander al een aantal belangrijke thema's voor het aankomende jaar. Naast de coronacrisis sprak hij onder andere over de woningmarkt, kansenongelijkheid en klimaatverandering. De overstromingen in Limburg zijn daarvoor een "harde waarschuwing", aldus de koning.
Ook wees hij op het gevaar van de georganiseerde misdaad. De moord op Peter R. de Vries noemde de koning een nieuw dieptepunt. Mensen die de rechtstaat beschermen verdienen extra bescherming.

Utrecht de cocaïnedraaischijf

De regio Utrecht is een belangrijk knooppunt voor de georganiseerde misdaad. Dat weet ook politiechef Martin Sitalsing. "Wij zijn de cocaïnedraaischijf geworden van het land", zegt Sitalsing. Hij is dan ook blij met het extra geld dat is uitgetrokken voor veiligheid.
400 miljoen in totaal, waarvan een deel gaat naar de aanpak van ondermijning, de criminaliteit waarbij de onder- en bovenwereld samenkomen. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma (met link) kondigde vorige week al aan dat de gemeente met een nieuw plan komt om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. De extra miljoenen vanuit Den Haag zullen daar dus welkom zijn.
Ook gaat er meer geld naar extra wijkagenten. Iets waar de Utrechtse politiechef Martin Sitalsing ook blij mee is. Wijkagenten zijn bij uitstek geschikt om jonge aanwas criminelen te helpen voorkomen. Maar daar is meer voor nodig dan alleen geld voor de politie. Sitalsing noemt het werk in buurthuizen, jeugd- en jongerenwerk, jeugdreclassering, jeugdzorg. "Ik zou er echt voor willen pleiten om dat veel breder te doen dan politie en jusitie."
Wat betekent de miljoenennota voor onze provincie?

Milieu

Een van de speerpunten van het kabinet is de aanpak van de klimaatveranderingen en het milieu. Miljarden worden uitgetrokken in de strijd tegen CO2-uitstoot, voor verduurzaming van gebouwen en om ontwikkelingslanden te helpen om zich aan te passen aan klimaatverandering.
In de begroting is extra geld beschikbaar gesteld voor CO2-besparende maatregelen: 6,8 miljard euro. Milieu Centraal, die voorlichting geeft over milieu en energie, is blij met het extra geld. "Dit is heel noodzakelijk", zegt Suzanne Hoogers van de Utrechtse organisatie. "Onderzoek laat al langer zien dat klimaatverandering niet iets is van de toekomst, maar van nu. Er is dus nú actie nodig. En we weten dat mensen best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Als ze bijvoorbeeld hun huis willen isoleren of een hybride warmtepomp aan willen schaffen. Subsidies zijn daarbij heel welkom."

Ouderen, studenten en boeren ontevreden

De presentatie van de miljoenennota is bij uitstek een moment voor belangengroepen om zich uit te spreken over de koers van het land. Zo zeggen ouderenbonden dat het onaanvaardbaar is dat ondanks een economische groei van 3,5 procent, AOW'ers en mensen met een klein pensioen er niet op vooruit gaan. "De groep met een groter aanvullend pensioen zal zelfs aan koopkracht inleveren, omdat er opnieuw niet wordt geïndexeerd", stellen de seniorenorganisaties.
Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reageert teleurgesteld op de rijksbegroting. Volgens de LSVb zijn de investeringen in het onderwijs te laag. Voorzitter Ama Boahene: "Het kabinet wil kansengelijkheid in het onderwijs, maar dat komt er niet met mooie woorden alleen. Het is onbegrijpelijk dat er weer geen geld komt voor het afschaffen van het leenstelsel en structurele investeringen in het onderwijs."
Vanochtend protesteerden jongeren bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer tegen het leenstelsel.
Dan de boeren, ook die zijn niet blij. Volgens LTO Nederland mit de miljoenennota perspectief om de uitdagingen in de land- en tuinbouw aan te pakken. Vooral op het gebied van stikstofoplossingen is meer geld nodig.

Woningbouw

Voor de woningmarkt wordt 1 miljard euro per jaar extra voor uitgetrokken. Maar daarmee zijn we er nog niet volgens demissionar minister Ollongren. Dat kan ook niet anders volgens haar, het demissionair kabinet moet zich terughoudend opstellen in de plannen.
"Honderd miljoen klinkt voor jou en mij als heel veel, maar dat is eigenlijk alsof je een zinkend schip aan het hozen bent met een vingerhoedje", zegt het Utrechtse Kamerlid Mirthe Biemans van de PvdA. "Want aan de andere kant strijkt de overheid bijna 2 miljard per jaar op aan extra heffingen op betaalbare woningen, die ervoor zorgen dat we ook steeds minder betaalbare woningen hebben in Nederland."
Utrecht moet niet wachten op dit demissionaire kabinet, zegt Biemans. "Wat alle gemeenten in Utrecht moeten gaan doen is plannen indienen om dit bedrag ook binnen te halen, dat is niet gelukt de laatste keer. En verder: zelf verder gaan. Niet wachten op de overheid, maar hier afspraken maken over betaalbare woningen en huisjesmelkers aan banden leggen."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.