Gynaecoloog berispt vanwege onterechte melding bij Veilig Thuis

© ANP
UTRECHT - Een gynaecoloog van het Antonius Ziekenhuis is door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg berispt nadat zij ten onrechte een melding had gedaan bij Veilig Thuis. Ook werd de arts berispt vanwege het onnodig rondneuzen in het dossier van een zwangere vrouw waarmee zij geen behandelrelatie meer had. Het Antonius Ziekenhuis erkent dat er iets fout is gegaan, maar geeft aan dat artsen, indien zij vermoeden dat een kind in gevaar is, voor lastige dilemma's komen te staan.
De uitspraak van het tuchtcollege was begin augustus van dit jaar, maar de zaak zelf speelt in 2017. Een zwangere vrouw meldt zich bij de gynaecoloog, omdat een eerdere zwangerschap moeizaam verliep. Tijdens het intakegesprek blijkt dat er geen klik is tussen de twee vrouwen. De zwangere vrouw wil verder afzien van een behandelrelatie met deze arts. Ze maakt vrijwel direct een afspraak met een andere gynaecoloog in hetzelfde ziekenhuis.

Zorgen ongeboren kind

De eerste gynaecoloog denkt echter te maken te hebben met een zorgmijder, iemand die geen hulp wenst. Ze vreest voor de gezondheid van het ongeboren kind. Ze doet een melding bij het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld Veilig Thuis. In Utrecht is dat meldpunt een onderdeel van Samen Veilig Midden Nederland.
Centraal Tuchtcollege: Een melding conform de Meldcode is een zeer ingrijpend middel met aanzienlijke gevolgen. Dit middel moet worden gezien als een laatste redmiddel
Centraal Tuchtcollege
De zwangere vrouw dient ondertussen een klacht in bij het ziekenhuis over de gynaecoloog. Als blijkt dat zij geen zorgmijder is, trekt de gynaecoloog de melding bij Veilig Thuis in. Maar ze laat de zaak toch niet rusten, de arts blijft het dossier lezen. De zwangere vrouw begint een procedure bij het medisch tuchtcollege.

Ingrijpend middel

Het Centraal Tuchtcollege vindt dat de arts te ver is gegaan, ze heeft niet de verplichte stappen doorlopen om tot een melding bij Veilig Thuis te komen. Ook had ze eerst met collega's moeten overleggen voordat de gynaecoloog een melding deed: "Een melding conform de Meldcode is een zeer ingrijpend middel met aanzienlijke gevolgen. Dit middel moet worden gezien als een laatste redmiddel."
Ook het feit dat de arts is blijven lezen in het dossier wordt haar door het Tuchtcollege zwaar aangerekend: "Dat de gynaecoloog, naar zij stelt, dit met louter goede intenties en zonder bijbedoelingen heeft gedaan en tevens haar excuses heeft aangeboden, doet daaraan niet af. Ook dit klachtonderdeel is gegrond."

Dubieuze rol

Uit documenten die RTV Utrecht heeft ingezien blijkt dat de gynaecoloog voordat ze de melding deed overleg heeft gepleegd met een vertrouwensarts van Veilig Thuis. In een gespreknotitie schrijft de gynaecoloog dat de vertrouwensarts van het meldpunt adviseert om de melding te doen. Dat is een opvallend advies omdat het Centraal Tuchtcollege juist duidelijk van mening is dat de gedane melding niet terecht was en veel te vroeg kwam.
De zwangere vrouw is zelf ook werkzaam in de jeugdzorg, zij is GZ-psycholoog kind en jeugd en universitair docent orthopedagogiek. Zij kent dus de dilemma's rond het gebruik van de meldcode. Zij vindt het handelen van Veilig Thuis in deze zaak dubieus. De vrouw is vanuit haar professie begaan met het lot van kinderen en ziet ook het belang van het signaleren van kindermishandeling. Maar ze vindt dat het meldrecht zorgvuldig gebruikt moet worden door zorgprofessionals zoals zijzelf, en niet op oneigenlijke gronden. "Een melding mag niet misbruikt worden als breekijzer in de relatie zorgverlener-patiënt, of om druk te zetten op iemands patiënten-rechten." Zij denkt dat zorgverleners soms te snel naar de meldcode grijpen, zonder de situatie van de patiënt goed te overzien. Dat helpt kinderen niet, meent zij.

Dilemma's

Het Antonius Ziekenhuis betreurt dat de klaagster niet de zorg heeft ervaren die van het ziekenhuis werd verwacht. Voorlichtster Sandra van Dulmen: "Helaas heeft de betrokken arts, zoals het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg vaststelt, niet steeds de juiste procedures gevolgd." De woordvoerder benadrukt dat de arts met de beste bedoelingen heeft gehandeld. "De uitspraak van de tuchtrechter geeft blijk van de dilemma's waarvoor een zorgverlener kan komen te staan bij het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis."
Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld dat willekeurige medewerkers zonder noodzaak dossiers hebben ingezien
Sandra van Dulmen (St Antoniusziekenhuis)
Het stoort de klaagster dat tientallen anderen in haar dossier hebben zitten neuzen. "Ik heb een gedetailleerd bestand met loggegevens ontvangen en ik zie dat de halve afdeling meelas, misschien ook omdat er vrij snel een klachtenfunctionaris betrokken was en erover werd gesproken tussen collega's onderling. Het gaat om studenten geneeskunde, terwijl ik had aangegeven dat ik geen toestemming gaf om hen te betrekken, andere dokters die zich blijkbaar vervelen tijdens de nachtdienst, medewerkers van het flexbureau en talloze administratieve krachten, die om de declaraties rond te maken toch niet inhoudelijk kennis hoeven te nemen van wat er besproken wordt in een consult."

Geen behandelrelatie

RTV Utrecht heeft de loggegevens ingezien, en vastgesteld dat er medisch studenten in het dossier hebben rondgekeken. Ook een arts-assistent is midden in de nacht, zonder medische noodzaak gedurende twintig minuten aan het bladeren door het dossier, blijkt uit de gegevens. In totaal kijken zo'n 45 medewerkers van het ziekenhuis in het dossier van de klaagster, waaronder ook artsen waarmee de vrouw geen behandelrelatie had.
Woordvoerder Van Dulmen van het ziekenhuis ontkent dat er in het dossier van de klaagster is rondgeneusd. "Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld dat willekeurige medewerkers zonder noodzaak dossiers hebben ingezien. Feitelijke controle daarop is in onderhavige zaak helaas niet meer mogelijk omdat het dossier op verzoek van de patiënt is vernietigd."
Samen Veilig Midden-Nederland, die het meldpunt Veilig Thuis exploiteert wil niet inhoudelijk ingaan op de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege. Krijnie Schotel, bestuursvoorzitter van Samen Veilig: "We zien geen aanleiding om te reageren, omdat het over een tuchtklacht tegen een gynaecoloog gaat, die niet bij Veilig Thuis Utrecht werkzaam is."
De vrouw is uiteindelijk bevallen van een gezonde dochter.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.