Groot tekort aan huizen in de regio voor statushouders, ruim 1000 asielzoekers op de wachtlijst

PROVINCIE UTRECHT - De krapte op de woningmarkt zorgt ook voor een groot tekort aan huizen voor statushouders. Uit cijfers van het Rijk blijkt dat er voor het eind van het jaar nog 1058 asielzoekers met een verblijfsvergunning gehuisvest moeten worden in de provincie Utrecht. En dat gaat waarschijnlijk niet lukken.
"Ze zijn méér dan van harte welkom. Dat is het probleem niet. Het probleem is dat ik geen huizen heb", zegt de Montfoortse wethouder Yolan Koster. Zij moet voor 2022 nog voor 21 statushouders een woning vinden.
Er is een groot tekort aan woningen voor statushouders in de provincie Utrecht

Taakstelling

Net als haar collega's in de andere 25 gemeenten in de regio heeft ze van de Rijksoverheid te horen gekregen hoeveel vergunninghouders ze moet huisvesten. Die taakstelling verschilt per gemeente en is afhankelijk van het aantal inwoners. Zo moet de gemeente Utrecht dit jaar nog 300 statushouders een plek bieden en Veenendaal nog 30. De provincie ziet er op toe dat dat aantal ook daadwerkelijk gehaald wordt.
Wethouder Koster: "Wij hebben vorig jaar ook aangegeven dat we het niet gingen halen. En dat zijn we blijven herhalen omdat we eigenlijk niet weten wat we moeten doen. Ik heb maar een beperkt aantal woningen in de 'lage huur' en ook geen grondposities om zelf op te bouwen of een leegstaand pand wat ik daarvoor geschikt kan maken."

Geen perspectief

Ondertussen blijven er dus heel veel asielzoekers noodgedwongen in kleine kamertjes in één van de azc's zitten. "40 procent van de mensen in asielzoekercentra wacht nog op een huis", zegt Tineke Parson, directeur van Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland. Zij komt regelmatig in azc's.
"Ik sprak laatst een jongen uit Eritrea en die zit al zeker ruim een jaar in een asielzoekercentrum. Het is een jonge man, die een technisch beroep had en hij wil hier ook weer aan de slag. Maar hij blijft maar in dat azc zitten, kan de taal niet leren, geen opleiding doen. En hij heeft geen perpectief op een woning."
"Mensen willen heel graag een nieuw bestaan opbouwen en inburgeren, maar op deze manier gaat dat gewoon niet."

Bijbouwen

Het tekort aan woningen voor statushouders heeft enerzijds te maken met de achterstand die de IND, de Immigratie en Naturalisatiedienst, de afgelopen tijd heeft ingehaald, zegt Parson. Hierdoor werden veel asielprocedures afgerond en kregen ineens veel mensen een verblijfsvergunning, en het recht op een huis dus. Daarnaast zijn er volgens Parson de afgelopen jaren veel te weinig sociale huurwoningen gebouwd.
"Ik vind het jammer dat dan statushouders soms de schuld krijgen van de enorme woningnood. Ik vind het heel erg dat er een strijd ontstaat tussen een statushouder en iemand die bijvoorbeeld gaat scheiden en ook een sociale woning nodig heeft, een spoedzoeker zeg maar. Want volgens mij zijn het allemaal spoedzoekers. Het probleem ligt dus veel meer bij de overheid die veel te weinig heeft geïnvesteerd in sociale woningen."
Er moet dus meer bijgebouwd worden, maar voor een gemeente als Montfoort, met weinig eigen grond, is dat lastig. "Op z'n vroegst in 2024 ga ik nieuwe huizen opleveren", vertelt wethouder Koster. Toch zijn er volgens haar wel tussenoplossingen. "Kantoorgebouwen kunnen worden 'omgekat'. Maar dan moet je wel kantoorgebouwen hebben natuurlijk. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat sommige agrariërs ruimte hebben om flexwoningen neer te zetten die voor een aantal jaren wat 'lucht' kunnen geven."

Toekomst

Maar om dat soort plannen te realiseren moet ook de provincie meewerken, meent vluchtenlingenwerker Tineke Parson. "Maar wat ik nu vaak van gemeenten hoor, is dat de provincie niet altijd medewerking verleent om het bestemmingsplan te wijzigen." Wethouder Yolan Koster: "Bijna alles wat we eventueel zouden kunnen bouwen ligt buiten de rode contouren. En daarvoor heb je toestemming en allerlei vergunningen van de provincie nodig."
Parson hoopt vooral dat er snel wat gebeurt, want zonder huizen, geen integratie én perspectief voor de duizend statushouders in onze provincie. "Dat is natuurlijk wat iedereen wil in z'n leven: een toekomst."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.