Geen sancties, wel 'intensieve gesprekken' met gemeenten die onvoldoende statushouders huisvesten

PROVINCIE UTRECHT - Een groeiend aantal gemeenten lukt het niet om een huis te vinden voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Het onderbrengen van deze zogenoemde statushouders is een taak die gemeenten opgelegd krijgen van het Rijk, maar op veel plekken zijn er simpelweg niet genoeg woningen. De provincie moet erop toezien dat gemeente voldoen aan hun wettelijke taak, maar hoe doe je dat als er gewoon niet genoeg huizen zijn?
"Bij twintig gemeenten zien wij een groeiende huisvestingsachterstand die ook verhoudingsgewijs hoog is", antwoordt de provincie op vragen van RTV Utrecht. De provincie probeert de gemeenten te helpen hierbij, maar kan als toezichthouder ook maatregelen nemen. In het uiterste geval kunnen gemeenten gedwongen worden om woningen voor statushouders vrij te maken of moeten ze hotelkamers betalen waar statushouders in worden ondergebracht.

Achterstanden

Zover is het in de provincie Utrecht nog lang niet. Wel worden er "intensievere gesprekken gevoerd met gemeenten waar de taakstelling in grote mate niet wordt gehaald en waar de achterstanden niet afnemen of zelfs toenemen", zegt een woordvoerder van de provincie.
Verslaggever Peter Knieriem over de worsteling van gemeenten om statushouders te huisvesten
In onze provincie moeten er voor het einde van het jaar nog 1058 statushouders gehuisvest worden. Elke gemeente krijgt gebaseerd op het inwoneraantal een taakstelling. Zo moet de gemeente Utrecht een woning voor zo'n 300 statushouders vinden, Veenendaal 30.
Montfoort gaf eerder al aan de 21 statushouders op de wachtlijst niet te kunnen huisvesten dit jaar. Wethouder Yolan Koster: "Wij hebben vorig jaar ook aangegeven dat we het niet gingen halen. En dat zijn we blijven herhalen omdat we eigenlijk niet weten wat we moeten doen."

Tekort aan sociale woningen

Want naast die statushouders zijn er natuurlijk nog zoveel anderen die wachten op een woning. Volgens Tineke Parson van Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland zorgen de spanningen op de woningmarkt ervoor dat er een strijd ontstaat tussen een statushouder en andere spoedzoekers. "Het probleem ligt bij de overheid die veel te weinig heeft geïnvesteerd in sociale woningen", zegt Parson.
De provincie realiseert zich dat het voor gemeenten heel moeilijk is om het huisvestingsprobleem van de ene op de andere dag op te lossen. "Daarom richten we ons in gesprekken met gemeenten ook op mogelijke oplossingen vanuit ons programma Versnelling Woningbouw. We denken dus actief mee over huisvestingsmogelijkheden", zegt een woordvoerder.

Flexwoningen

Gezocht wordt bijvoorbeeld naar locaties waar tijdelijke woningen gebouwd kunnen worden. Ook kan de provincie helpen bij de transformatie van niet-woningen naar woningen. "En bij problemen rondom het bouwen van woningen en via het leveren van kennis en capaciteit (bijvoorbeeld het leveren van projectleiders voor woningbouw). Flexwonen is ook een thema waar wij ons op richten om dat gerealiseerd te krijgen binnen de provincie Utrecht."
Wethouder Yolan Koster van Montfoort: "Kantoorgebouwen kunnen worden 'omgekat'. Maar dan moet je wel kantoorgebouwen hebben natuurlijk. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat sommige agrariërs ruimte hebben om flexwoningen neer te zetten die voor een aantal jaren wat 'lucht' kunnen geven." Ook zoeken gemeenten onderling steun, bleek vorige maand al.
Het zijn dit soort oplossingen waar samen met de provincie naar gekeken wordt. De hoop is dat dat snel lucht geeft in de opdracht die er ligt voor gemeenten én dat er perspectief komt voor de vele vluchtelingen die noodgedwongen langere tijd in asielzoekerscentra doorbrengen.
De provincie heeft goede hoop dat de meeste gemeenten uiteindelijk een huis vinden voor de statushouders die wachten op een woning. Van het daadwerkelijk opleggen van sancties is voorlopig dan ook nog geen sprake, benadrukt de provincie.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.