Instellingen

Wat te doen met het parkeerbeleid van Woerden? Vanavond debatteert de raad (wederom)

© Egberts Media
WOERDEN - Voor de tweede keer wordt er in de Woerdense gemeenteraad gedebatteerd over het nieuwe parkeerbeleid. Op 3 mei van dit jaar werd dat beleid ingevoerd en sindsdien klinkt er van allerlei kanten kritiek. Wat gaat de raad vanavond besluiten: terug naar de tekentafel of het huidige beleid aanpassen?

Hoe zat het ook alweer?

Woerden voerde een nieuw parkeerbeleid in om de binnenstad autoluw te maken. Ook wil de gemeente het parkeren in de parkeergarages stimuleren. Bewoners mogen voor minder dan tweehonderd euro een vergunning aanvragen in die garages en de binnenstad zou gebruiksvriendelijker worden voor bewoners, bezoekers en ondernemers.
Een paar dagen voor de eerste fase van het beleid werd ingevoerd in mei ontvingen inwoners daarover bericht. Er stond een matrixbord bij de ingang van de stad en de bebording op straat werd aangepast.
Gemeenteraad vanavond weer in gesprek over parkeerbeleid
De invoering ging zo snel dat de Woerdense inwoner het niet kon bolwerken. De bebording is onduidelijk, vanaf de straat zie je niet goed welke zone (van de vier) je inrijdt. Bewoners parkeerden hun auto in goeder getrouwe en zagen plotseling twintig euro van hun rekening gaan terwijl ze maar vijf minuten (of nog korter) geparkeerd stonden en op andere plekken mocht je ineens nog maar een half uur parkeren waar dat voorheen langer kon; boete.
Bewoners mochten een aantal weken hun bezwaar aantekenen en het gros kreeg de twintig euro terug. Voor de matige communicatie kreeg Woerden excuses van wethouder Arjan Noorthoek én hij beloofde beterschap bij de invoering van de tweede fase.

Nogmaals kritiek

Twee weken voor die fase inging, kreeg Woerden bericht. Weer was er kritiek. Op een aantal straten mochten bewoners met een parkeervergunning overdag niet meer parkeren. In de avond mag dat wel, maar dan mag iedereen er parkeren en ook nog eens gratis.
Parkeren buiten de ring kost bewoners twintig euro per dag dus de enige keuze die overblijft zijn de parkeergarages. Er zijn intussen meer dan honderd vergunningen aangevraagd voor de parkeergarages.
En dan is er nog de kwestie over de participatie. Die deugt niet, vindt een steeds groter wordende groep. Inwoners voelen zich niet vertegenwoordigd door hun afgezanten of vinden dat er niet naar ze geluisterd wordt door de gemeente.

Voor- en tegenstanders

Ook bij dit beleid zijn er voor- en tegenstanders. Mensen die buiten de ring wonen, zijn blij dat ze weer altijd hun auto voor de deur kwijt kunnen. En er zijn inwoners die in de participatiegroepen zaten die zich wél gehoord voelen en ook achter het beleid staan.
Toch hoor je de tegenstanders luid roepen. Ze tekenen in groten getale bezwaar aan en op de laatste inspreekavond waren er elf insprekers die honderden mensen vertegenwoordigden. Er is een kort geding aangespannen, die de gemeente won, en er komt nog een hoorzitting over de bezwaarschriften aan.
Al met al is het duidelijk dat de gemeente actie moet ondernemen en vanavond wordt bepaald wat die actie moet zijn. Een aantal partijen wil het beleid van tafel en opnieuw beginnen, maar daar zit een flink kostenplaatje aan vast en het is maar de vraag of Woerden dat nog eens wil betalen. Een meerderheid ziet dat niet zitten maar wil wel de knelpunten aanpassen op korte termijn. Het liefste nog dit jaar.
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met RPL Woerden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.