Instellingen

Energieplannen regio Utrecht vastgesteld

© Beeldbewerking RTV Utrecht
PROVINCIE UTRECHT - Een politieke en maatschappelijke uitdaging, zo is de Regionale Energie Strategie (RES) rustig te noemen. Maandenlang is in gemeenten gesproken, gedebatteerd en besloten over nieuwe manieren om elektriciteit op te wekken. Hoewel de RES nog tientallen jaren gaat duren, is nu een eerste belangrijke stap gezet met het indienen van de U16 plannen aan het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de leefomgeving.
In de RES regio U16 hebben 15 van de 16 gemeenten ingestemd met de zogenoemde RES 1.0, een document met daarin onder andere adviezen waar in de toekomst eventueel windenergie of zonne-energie kan worden opgewekt. De doelstelling is om 1,8 TWh duurzame elektriciteit op te wekken. Dat staat gelijk aan het verbruik van 540.000 huishoudens en is een derde van het totale verbruik in de regio.
RES regio U16 rekent voor hoe 1,8 TWh op te wekken is

- 26 windturbines
- 800 hectare zonnevelden
- 300 tot 500 hectare daken vol zonnepanelen.

Alleen de gemeenteraad van Montfoort heeft eind vorige maand niet ingestemd met de doelstelling. In de gemeente vindt een meerderheid dat het opwekken van energie binnen de eigen grenzen ten koste gaat van de groene omgeving van Montfoort. De raad vindt ook dat er gekeken moet worden naar andere manieren om energie op te wekken. De provincie Utrecht reageerde teleurgesteld op de uitkomst in Montfoort.

Zon en wind

In deze fase van de RES kregen gemeenten de opdracht mee te denken over hoe en waar elektriciteit met bestaande en betaalbare technieken kan worden gerealiseerd. Voor de periode tot 2030, waar de RES 1.0 over gaat, zal de CO2 uitstoot worden teruggebracht door het gebruik van windenergie en stroom uit zon.
Alternatieven als waterstof en kernenergie zijn de afgelopen maanden in het debat en door betrokken inwoners genoemd, vooral omdat de bouw van windmolens niet populair is. Kernenergie en waterstof zijn binnen de RES niet uitgesloten. Wel zijn er haken en ogen: de productie van waterstof is erg duur en daar is veel (groene)energie voor nodig. Kernenergie wordt al mogelijke oplossing genoemd voor de lange termijn, pas na 2030. Dit in verband met kosten, de bouw van een centrale en veiligheidsvraagstukken.

Inwoners

Inwoners is gevraagd actief mee te doen aan de ontwikkeling van de plannen. En dat zal ook na het indienen van de RES 1.0 blijven. Tot 2030 en daarna zullen er nieuwe plannen komen en plannen rond de ingediende zoekgebieden zullen concreter worden. Inspraak organiseren bleek het afgelopen jaar moeilijk. Uiteraard door beperking van coronamaatregelen, desondanks vond het Planbureau voor de Leefomgeving dat gemeenten beter hun best moesten doen.

Ruimte voor energie

Stedin heeft vorig jaar bekend gemaakt jaarlijks een half miljard euro uit te trekken om het elektriciteitsnet uit te breiden. Dat is nodig omdat het Utrechtse net nog niet berekend is op de toevoer en verdeling van duurzame energie. Het planbureau voor de leefomgeving waarschuwde al voor overbelasting op het net door de RES. TenneT constateerde dat enkele dagen geleden nogmaals.
Nu de plannen voor de RES 1.0 van de U16 definitief zijn, zijn ook de gesprekken met Stedin gestart.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.