Utrechtse burgemeesters luiden noodklok: lastenverhoging onontkoombaar als Rijk geldkraan verder dichtdraait

© Pixabay
PROVINCIE UTRECHT - Alle burgemeesters van de provincie Utrecht hebben een brandbrief ondertekend die naar de minister van Binnenlandse Zaken, de leden van de Tweede Kamer en de formateurs is gestuurd. De 26 burgemeesters waarschuwen dat ze financieel flink in de knel komen als ze minder geld krijgen uit het Gemeentefonds.
Als de gemeenten inderdaad minder geld krijgen, leidt dat tot lastenverhogingen voor de inwoners, het interen op het eigen vermogen en het afbreken van de lokale voorzieningen, waarschuwen de burgemeesters. Steen des aanstoots is de voorgenomen herverdeling van de gelden uit het Gemeentefonds.

Belangrijkste inkomstenbron

Het Gemeentefonds is een begrotingsfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd. Het Rijk financiert dit fonds vanuit de belastingen. Voor gemeenten is dit hun belangrijkste inkomstenbron.
De hoogte van het bedrag dat gemeenten krijgen, hangt af van veel verschillende factoren. Die verdeelsleutel gaat veranderen, liet minister Kajsa Ollongren eerder al weten. Maar de voorlopige plannen pakken veel te slecht uit voor de Utrechtse gemeenten, waarschuwen de burgemeesters nu.
In de plannen krijgt het gemiddelde inkomen in een gemeente namelijk een aanzienlijke rol bij de verdeling van het geld. "Aangezien het gemiddeld inkomen in de regio Utrecht hoger ligt dan landelijk, heeft dat bij de herverdeling onmiskenbaar geleid tot een nog grotere korting", schrijven de burgemeesters. "Echter de problematiek is in de praktijk niet anders dan bij andere gemeenten!"

'Lokale democratie aangetast'

Volgens de bestuurders kan beter worden gekeken naar de specifieke aandachtsgroepen in de verschillende gemeenten. Aandachtsgroepen zijn bijvoorbeeld studenten, statushouders en dak- en thuislozen. De burgemeesters vinden dat het Rijk de financiële positie van hun gemeenten al langer uitholt en als verdeler van het geld te veel macht heeft. "De ongelijke verhoudingen tussen Rijk en gemeenten is zowel bestuurlijk als financieel schadelijk en tast bovendien de lokale democratie verder aan."
Gemeenten klagen al jaren dat het Rijk jaarlijks met te weinig geld over de brug komt. Sinds de decentralisatie in 2015 hebben gemeenten er veel meer taken bijgekregen, zoals bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Maar de extra kosten worden niet door het Rijk gedekt, zeggen de burgemeesters.
Voor de Utrechtse burgemeesters is de maat nu vol. Zij willen er geen nieuwe taken meer bijkrijgen als het Rijk daar onvoldoende geld voor geeft. Ook verwachten ze dat het nieuwe kabinet uiterlijk voor 1 juni volgend jaar een oplossing vindt voor hun oplopende financiële problemen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.