Toch geen vluchtelingen in NH Hotel, Amersfoort zoekt andere locatie

PROVINCIE UTRECHT - Het NH Hotel in Amersfoort gaat toch niet vijftig vluchtelingen opvangen. Eerder op maandag maakte de gemeente nog bekend dat dit hotel de opvang op zich zou nemen, maar omdat het COA heeft laten weten dat de asielzoekers pas een dag later aan zullen komen en vanwege de bezetting van dit hotel blijkt dit toch niet te lukken. Nu moet Amersfoort in allerijl op zoek naar een nieuwe locatie.
Ook in Utrecht komen de vluchtelingen waarschijnlijk een dag later aan.
Zondag werd al bekend dat Utrecht en Amersfoort gehoor hebben gegeven aan een oproep van het kabinet om noodopvang beschikbaar te stellen voor vluchtelingen. Aanleiding is de noodsituatie die de afgelopen weken is ontstaan in aanmeldcentrum Ter Apel.
Ter Apel is de plek waar asielzoekers zich moeten aanmelden. Daarna gaan ze door naar andere centra in het land. Maar door ruimtegebrek bij die andere opvangcentra, stokt de doorstroming. In Ter Apel brachten daarom de afgelopen week 750 mensen de nacht door, terwijl er in de noodopvang slechts 275 plekken zijn.

Noodgreep

Commissaris van de Koning, Hans Oosters, zei maandagochtend op Radio M Utrecht al dat het vinden van opvangplekken geen gemakkelijke zoektocht is. "In heel Nederland niet", aldus Oosters. "Al anderhalf jaar wordt er gezocht naar geschikte locaties voor de opvang en huisvestiging van statushouders. In de zomer kwam daar ook nog eens een verhoogde instroom bij, waardoor er nu een onwenselijke situatie is in Ter Apel."
Volgens Oosters is daarom nu besloten hotels beschikbaar te stellen, zodat de vluchtelingen voorlopig een veilige plek hebben. "Het gaat om getraumatiseerde mensen die een vlucht achter de rug hebben en die we in Nederland op een goede manier willen opvangen."
Commissaris van de Koning Hans Oosters over de noodopvang voor vluchtelingen in de regio
De opvang in de hotels is een tijdelijke noodgreep, zodat de vluchtelingen voor nu een bed en sanitair hebben. Amersfoort geeft bijvoorbeeld aan dat de opvang voor maximaal drie tot vier weken is. Er wordt nog bekeken waar deze mensen daarna naartoe kunnen.

Amersfoort

Naast de zoektocht naar een geschikt hotel kijkt de gemeente Amersfoort ook nog of er elders in de stad een recreatieruimte gevonden kan worden, zodat de vluchtelingen overdag ergens naartoe kunnen en niet hele dagen in hun hotelkamer hoeven te blijven. Ook wordt er bijvoorbeeld taalonderwijs verzorgd, zei de burgemeester eerder.
Burgemeester Bolsius over de opvang van vluchtelingen in een Amersfoorts hotel
Hoe laat de vluchtelingen dinsdag aankomen, is nog onduidelijk.

Utrecht

Ook de gemeente Utrecht heeft waarschijnlijk een hotel beschikbaar waar vanaf dinsdag vijftig vluchtelingen kunnen slapen. De gemeente wacht nog op een definitief akkoord van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en wil daarom nog niet bevestigen welk hotel is uitgekozen.
Voor wethouder Maarten van Ooijen was het geen moeilijke beslissing om in actie te komen. "Utrecht is een mensenrechtenstad. En dat betekent dat we de mensenrechten van vluchtelingen willen eerbiedigen. In Ter Apel is er letterlijk geen bed meer. De situatie is erg schrijnend. Er is zelfs vrees voor besmettingsziektes. Daarom moeten we nu onze verantwoordelijkheid nemen. We kunnen in Utrecht snelheid maken en we kunnen de gevraagde plekken leveren."
Wethouder van Ooijen over de opvang van vluchtelingen in Utrecht.
Utrecht gaf eerder al aan te willen helpen bij de opvang van vluchtelingen en heeft het voormalig Holland Casino bij de Jaarbeurs daarvoor beschikbaar gesteld. Dit gebouw moet eerst nog verbouwd worden door het COA, voordat er straks vijfhonderd vluchtelingen in ondergebracht kunnen worden. De gemeente verwacht dat de eerste vluchtelingen er pas eind dit jaar of begin volgend jaar terecht kunnen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.