Mensen met diabetes type 1 overlijden 13 jaar eerder: 'Schokkend, maar er is ook hoop'

© Diabetes Fonds
PROVINCIE UTRECHT - De levensverwachting voor diabetespatiënten is lager dan gedacht. De 45-plussers met type 1 leven gemiddeld dertien jaar minder en voor patiënten met type 2 is dit vier jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel en het RIVM.
De cijfers
Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 39.000 mensen ouder dan 45 jaar met diabetes. Dat is ruim een kwart van het totaal aantal overledenen. Voor 45 tot 70-jarigen met diabetes type 2 is de kans op overlijden twee keer zo groot en voor mensen met type 1 maar liefst vijf keer zo groot.
Inmiddels zijn er bijna 1,2 miljoen Nederlanders met Diabetes en dat aantal groeit tot ruim 1,4 miljoen in 2040.

Het verhaal van Anton

Als tiener kreeg Anton (54) uit Maarn de diagnose diabetes type 1. De ziekte heeft hem afgelopen jaren fysiek en mentaal uitgeput. "Diabetes bepaalt mijn hele leven en dat van mijn gezin. Het houdt me 24/7 bezig en dat is frustrerend."
September vorig jaar onderging Anton een transplantatie in de lever waardoor zijn bloedsuikerspiegel beter wordt geregeld. "Het grote verschil is dat het beter gaat met de waardes, maar ik ben absoluut nog niet van de diabetes af en draag nog steeds een pomp. Ik ben elke dag nog ontzettend moe en slik dertig tabletten per dag. Verder heb ik last van neuropathie waardoor ik tintelingen in mijn handen en voeten heb. Elke dag ben ik bang voor dodelijke complicaties."
Anton en het Diabetes Fonds hebben samen een mini-docu gemaakt.

Ontwikkelingen

De sleutel tot meer levensjaren is een goede bloedsuikercontrole, stelt het Diabetes Fonds. "Een instabiele bloedsuiker draagt bij aan het ontstaan van vervelende complicaties zoals hart- en vaatziekten en nierproblemen. In veel gevallen treden deze al op binnen tien jaar na de diagnose."
De cijfers onderstrepen het grote belang van wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandeling, vindt Etelka Ubbens, algemeen directeur van het Diabetes Fonds. "De ontwikkelingen gaan snel op het gebied van innovatieve hulpmiddelen die de bloedsuikerregulatie helpen verbeteren. Dat stemt hoopvol en zorgt voor een hogere levensverwachting en minder complicaties."
Erik Serné, internist-vasculaire geneeskunde en diabetologie, noemt het verschil in levensverwachting tussen mensen van 45 met en zonder diabetes schokkend. Maar ook hij zegt dat er hoop is. "Bij type 2 diabetes kunnen innovatieve (leefstijl)behandelingen iets doen aan het verlies aan levensjaren. Voor type 1 diabetes worden de mogelijkheden tot vroegtijdige en strikte behandeling van de hoge bloedsuikerwaarden, de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden, steeds beter. Deze ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt door onderzoek."

Poeptransplantatie

Het Diabetes Fonds financiert onderzoek om de bloedglucoseregulatie te verbeteren. Belangrijke ontwikkelingen op dit gebied zijn de kunstalvleesklier en het onderzoek naar poeptransplantatie. De kunstalvleesklier meet constant de bloedsuikerwaarde en als deze te hoog of te laag is, stuurt deze automatisch bij. Het onderzoeksteam van Max Nieuwdorp van het Amsterdam UMC onderzoekt of poeptransplantatie kan leiden tot een milder ziektebeloop met minder hypo's (lage bloedsuikers) en hypers (hoge bloedsuikers).
Voor diabetes type 2 onderzoekt een Nederlands-Canadese samenwerking de invloed van leefstijl op een verstoring van de biologische klok. De uitkomsten zullen de basis zijn voor de ontwikkeling van leefstijlinterventies die diabetes type 2 voorkomen of beter kunnen behandelen.
Om meer onderzoek mogelijk te maken organiseert het Diabetes Fonds van 1 tot en met 6 november een collecteweek.