'Clientenraad Samen Veilig handelt in strijd met de wet'

© RTV Utrecht
PROVINCIE UTRECHT - De cliëntenraad van Samen Veilig Midden Nederland functioneert niet naar behoren, en staat onder controle van de directie van het bedrijf. Dat stelt een groep ex-cliënten van Samen Veilig. Zij wilden lid worden van de cliëntenraad, maar werden geweigerd, na korte tijd ontslagen of ze haakten zelf af. De voorzitter van de cliëntenraad bestrijdt de beschuldigingen.
Volgens drie ex-cliënten handelt Samen Veilig in strijd met de wet. Zij hebben de zaak aanhangig gemaakt bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Dat is een geschillencommissie, die bindende uitspraken doet.
Samen Veilig Midden Nederland is verantwoordelijk voor de jeugdbescherming in de provincie Utrecht. De cliëntenraad is een vertegenwoordiging van de klanten van zorginstellingen. De Wet Medezeggenschap Cliënten eist dat Samen Veilig zo'n raad heeft, en stelt ook voorwaarden aan hoe de raad georganiseerd is.
Coert Kelkes is één van de drie ex-(aspirant)leden van de Cliëntenraad. Hij is ook jurist en heeft een verzoekschrift ingediend bij de LCvV. Daarin eist hij dat de huidige cliëntenraad van Samen Veilig wordt ontbonden, en dat hij en de andere geweigerde leden de nieuwe cliëntenraad moet vormen.

Cliëntambassadeurs

Volgens Kelkes bestaat de huidige raad op dit moment feitelijk uit maar één lid. Dat zouden er drie moeten zijn. De huidige voorzitter van de raad is geen lid meer, omdat ze alle toegestane termijnen heeft volgemaakt. Verder verwijt het trio dat de voorzitter niet onafhankelijk is en een geheim contract heeft gesloten met Samen Veilig. Ze zou een vergoeding krijgen voor haar werk.
Daarnaast zou Samen Veilig ten onrechte de suggestie wekken, onder andere op de website, dat zogenoemde cliëntambassadeurs onafhankelijk zijn, en lid zouden zijn van de cliëntenraad. Dit is niet het geval, stelt Kelkes. Ze zijn in dienst van Samen Veilig en geen lid van de raad.

Kritisch

De drie wilden graag lid worden van de raad, één van hen werd geweigerd, eentje werd ontslagen en de derde haakte af. Hij vond dat er een te hechte samenwerking was tussen cliëntenraad en directie, blijkt uit zijn ontslagbrief. Het trio vermoedt dat de weigering en het ontslag komt omdat ze te kritisch waren.
Kelkes beweert in het verzoekschrift dat bij de weigeringen en het ontslag de wettelijke procedures niet gevolgd zijn. Daarnaast moet de cliëntenraad zelf beslissen wie er lid wordt en wie niet, maar zij denken dat de directie van Samen Veilig feitelijk bepaalt wie er kan toetreden.
De cliëntenraad van Samen Veilig zei vorig jaar in een interview met RTV Utrecht dat zij uit vijf leden bestaat, en dat ze representatief zijn voor alle mensen die met SVMN te maken krijgen, ze zijn een goede afspiegeling van het klantenbestand, zo stelden ze een jaar geleden.

Feitelijk onjuist

De directie van SVMN wil niet reageren op de beschuldigingen, zolang de procedure bij de LCvV loopt. De cliëntenraad van SVMN reageert wel, bij monde van voorzitter Petra Kempe. Kempe noemt de beschuldigingen feitelijk onjuist. "Er is een verschil tussen een klachtencommissie en een cliëntenraad", stelt Kempe, en zegt daarnaast: "Een cliëntenraad is er voor het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Voor individuele cases kunnen mensen zich wenden tot de klachtencommissie." Kempe stelt verder dat de drie ex-leden hetzij zelf zijn opgestapt, hetzij op terechte gronden zijn ontslagen.
Eerder al stelden politieke partijen in diverse gemeenteraden, waaronder de PVV in Utrecht, vragen aan hun wethouder over het gedoe in de cliëntenraad van Samen Veilig Midden Nederland. De geschillencommissie moet binnen een aantal weken een uitspraak doen op het verzoekschrift.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.