Utrecht wil net als Glasgow, mondiale klimaattop in de stad

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
UTRECHT - De gemeente Utrecht wil op termijn een klimaattop organiseren, zoals die op dit moment in Glasgow plaatsvindt. Dat is het belangrijkste nieuws uit de begrotingsvergadering die vandaag door de Utrechtse gemeenteraad werd gehouden. Een motie van de VVD om alle wereldleiders naar de Domstad te halen kreeg een ruime meerderheid in de raad.
Fractievoorzitter Marijn de Pagter opperde het idee tussen neus en lippen door in een debatje met de Partij voor de Dieren. Maar de reacties waren zo positief dat zijn partijgenoot Dimitri Gilissen er maar een motie over indiende. En die motie haalde de eindstreep. In de motie wordt burgemeester Sharon Dijksma opgeroepen om de klimaattop naar Utrecht te halen. Dijksma reageerde enthousiast maar tempert direct de verwachtingen. Ze noemt de opdracht een duivelskarwei: ""Ik acht de kans dat het lukt heel klein." Overigens zijn de eerst volgende klimaattops al vergeven aan andere steden, het is dus een plan voor de lange termijn.
De raad vergaderde de hele dag en avond over de financiële plannen van het college voor de komende jaren. Opvallend is dat die plannen op een minimale steun in de raad kunnen rekenen, met slechts één stem verschil werd de begroting aangenomen. Het toont aan dat de coalitie van GroenLinks, D66 en ChristenUnie een erg smalle basis in de raad heeft. Alle oppositiepartijen stemden tegen. Onderdeel van de begroting is een verhoging van 15% op de OZB, de belasting die inwoners betalen op basis van de waarde van hun huis.

Uniform

Tijdens het debat dienden alle partijen hun eigen plannetjes in, zo komen alle stokpaardjes voorbij. Slechts een klein deel daarvan kan op een meerderheid rekenen en wordt daadwerkelijk uitgevoerd. Eén daarvan is het voorstel van DENK om te bewerkstelligen dat BOA's van de gemeente in de toekomst een hoofddoek mogen dragen als ze dat willen. Dat is nu verboden omdat het een religieuze uiting is. Burgemeester Dijksma wil dit in een groter verband regelen, met onder andere de vier grote steden. Dijksma is blij met de motie, omdat dit haar steunt in het debat met anderen in het land.
Een andere opvallende motie die een meerderheid kreeg was om te gaan onderzoeken of het mogelijk is om op industrieterrein Lage Weide windmolens te plaatsen. Dat voorstel werd in 2014 nog verworpen, maar nu is er een ruime meerderheid in de raad die dat wil.

Kreeft

Ook de Partij voor de Dieren had een succesje: de gemeente moet de verkoop van levende krabben en kreeften op de markt gaan verbieden. Het voorstel van DENK om parkeren op islamitische feestdagen gratis te maken haalde het niet.
Opvallend tenslotte was de motie met nummer 396. Die roept op om in de toekomst betere begrotingsstukken op te stellen, precies dat onderwerp waar de hele dag over vergaderd werd. Dat voorstel werd unaniem aangenomen, waardoor volgend jaar de financiële stukken van de gemeente beter leesbaar moeten zijn, met compactere omschrijvingen en duidelijkere politieke keuzes.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.