Houtense raad wil betere inspraak van cliënten bij Samen Veilig en Veilig Thuis

© RTV Utrecht
HOUTEN - De voltallige gemeenteraad van Houten maakt zich zorgen over het functioneren van de cliëntenraad van Samen Veilig Midden Nederland. Een motie die het college oproept om de vinger aan de pols te houden, werd unaniem door de raad aangenomen. De zorgen zijn ontstaan nadat een groep ex-cliënten uit de cliëntenraad zijn gezet of zijn opgestapt. Zij beschuldigen Samen Veilig dat zij de wet te overtreden.
Raadslid Pascal Ooms (SGP) volgt de verrichtingen van Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) al jaren op de voet. Hij is kritisch over het functioneren van het bedrijf. SVMN biedt jeugdbescherming in de provincie Utrecht, en exploiteert het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld Veilig Thuis. Jeugdbescherming is een taak van de gemeentes, maar die hebben het uitbesteed aan SVMN. Het bedrijf ligt al jaren onder vuur en is inmiddels een verandertraject ingegaan.

Tevreden

Het afgelopen jaar hebben meerdere ex-cliënten aangegeven dat ze graad lid willen worden van de cliëntenraad. Zo'n raad kan de directie gevraagd en ongevraagd advies geven, vanuit het perspectief van de zorgvragers. Die raad werd jarenlang voorgezeten door één van de managers van het bedrijf. Vorig jaar gaf de raad nog aan dat ze tevreden zijn over het eigen functioneren en het verandertraject dat SVMN heeft ingezet.
Maar nieuwe instroom werd niet geaccepteerd, beweren drie nieuwe leden van de raad. Zij werden hetzij ontslagen of stapten gedesillusioneerd op. Bij RTV Utrecht is daarnaast nog één andere ex-cliënt bekend, die geweigerd werd voor de raad. Volgens het drietal heeft de cliëntenraad nu nog maar één functionerend lid. De drie zijn vervolgens een procedure gestart bij de Landelijk Commissie van Vertrouwenslieden. Zij eisen dat zij worden toegelaten tot de cliëntenraad, en beweren dat Samen Veilig nu geen goede vertegenwoordiging van cliënten heeft, en daarmee de wet overtreedt.

Zorgen

Pascal Ooms onderschrijft die zorgen en verwoordde die in een motie, die hij de gemeenteraad voorlegde. Dat deed hij samen met D66, ITH, Houten Anders!, de PvdA en het CDA. Daarin stellen de partijen dat "er signalen zijn dat de cliëntenraad (op onderdelen) niet goed functioneert, noch in aantal en dus brede vertegenwoordiging van deelnemers, noch in inhoudelijke zin, omdat beperkt of geen sprake is van het ophalen van inbreng van cliënten en ouders."
Vervolgens roepen zij het college op om samen met andere gemeentes in de Lekstroom actie te ondernemen tegen SVMN. Deze gemeentes kopen gezamenlijk de jeugdzorg in bij SVMN. De Lekstroom-gemeentes zouden met SVMN in gesprek moeten gaan over "hoe onafhankelijk opererende, kwalitatief hoogwaardige cliënteninspraak bij SVMN (en specifiek de afdelingen Veilig Thuis en SAVE), en een brede vertegenwoordiging op de beste manier kan worden gefaciliteerd."
Ook wil de gemeenteraad van Houten in de toekomst beter op de hoogte worden gehouden over de invloed die de cliëntenraad heeft gehad op het beleid van het jeugdzorgbedrijf.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.