Onderzoek naar aardwarmte op grote diepte gestaakt, maar SCAN zoekt door in het oosten van Utrecht

© ANP
PROVINCIE UTRECHT - Aardwarmte heeft de toekomst. Het is duurzaam en de kosten zijn stabiel. Maar zie maar eens een goede bron te vinden, meerdere kilometers in de aardkorst. Hoe staat het in Utrecht met de zoektocht naar aardwarmte?
Eerst het slechte nieuws: diep in de aarde valt in Utrecht waarschijnlijk niets te halen. Dat is de conclusie van een samenwerking tussen Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, het UMC Utrecht, Stichting Kantorenpark Rijnsweerd en energiespecialist EQUANS. De samenwerking, bekend onder de naam GOUD (Geothermie Oost Utrecht Duurzaam) werd vandaag beëindigd.
GOUD deed onderzoek naar ultradiepe geothermie. Dat wil zeggen dat het onderzoek zich richtte op aardwarmte die op meer dan vier kilometer diepte in de bodem zit.
"De centrale onderzoeksvraag was: 'Kunnen we uit de aardlagen dieper dan vier kilometer warmte winnen?'", stelt projectdirecteur Rob Mathlener. "Met de data die de huidige techniek biedt, kunnen we daar niet met 'ja' op antwoorden." Hij benadrukt dat het onderzoek wel een schat aan waardevolle kennis heeft opgebracht. "Daar kunnen nieuwe initiatieven op voortborduren."

Minder diepe lagen

Misschien dat in de minder diepe aardlagen wel aardwarmte te winnen is. Om dat te achterhalen is SCAN, een bedrijf dat onderzoek doet naar aardwarmte, op zoek naar een gebied voor boringen tot op 2,5 kilometer diepte. Het bedrijf is in gesprek met verschillende landeigenaren in het gebied ten oosten van Utrecht.
SCAN stelt een aantal eisen aan het gebied. "Belangrijk is natuurlijk dat de eigenaar mee wil werken", zegt een woordvoerder van SCAN. "Daarnaast mag het geen waterwingebied of beschermd natuurgebied zijn. Het liefst is het ook makkelijk te bereiken, zodat we niet door allerlei dorpskernen heen moeten om er te komen."
Om aardwarmte te winnen worden twee pijpleidingen diep in de aardkorst geboord: tot vier kilometer diep. Hoe dieper je komt, hoe warmer het wordt. Via de ene leiding wordt koud water naar beneden getransporteerd, via de andere leiding wordt het inmiddels hete water weer opgezogen en gebruikt als verwarming.
Het doel van het booronderzoek om de samenstelling van de aardlagen te achterhalen. Om aardwarmte te winnen moet de laag voldoende waterdoorlatend zijn. Ook is het belangrijk om vast te stellen hoe warm het water in de aarde is.
Zo'n vaart zal het voorlopig nog niet lopen, want SCAN moet eerst in gesprek met omwonenden en in de weer met vergunningen. "Van alle activiteiten duurt de boring zelf het kortst", stelt de woordvoerder: ongeveer een half jaar inclusief op- en afbouw. "Het wachten op de juiste vergunningen zou daarentegen nog wel een jaar of anderhalf kunnen duren."