Petitie om verbreding Rijnbrug toch door te laten gaan: 'Betrouwbaarheid provincie Gelderland staat op het spel'

© RTV Utrecht
RHENEN - De SGP in Rhenen is een online petitie gestart waarin de provincie Gelderland wordt opgeroepen om haar belofte mee te betalen aan de verbreding van de Rijnbrug alsnog na te komen.
Twee maanden geleden werd bekend dat de verbreding van de Rijnbrug veel duurder uitvalt dan begroot. Daardoor hangt het project nu aan een zijden draadje. De provincie meldde dat de opgelopen kosten niet meer in verhouding staan tot het resultaat. Ook kan niet worden uitgesloten dat er nog meer kostenstijgingen komen.

'Argumenten provincie Gelderland ongeloofwaardig'

De gemeente Rhenen reageerde destijds verbijsterd over deze aankondiging en nu mengt ook de SGP zich. "Ik roep alle betrokken burgers, bedrijven, organisaties en politici die te maken hebben met de fileproblematiek op de Rijnbrug op om deze petitie te ondertekenen zodat de provincie Gelderland alsnog haar afspraken nakomt", laat lijsttrekker Bart van der Tang weten. Hij noemt de argumenten die de provincie zou hebben genoemd tegen de verbreding ongeloofwaardig.
"Onderzoek heeft uitgewezen dat verbreding op de lange termijn nog steeds een positieve bijdrage aan de doorstroming oplevert", schrijft Van der Tang. "Het college heeft bovendien in haar eigen coalitieakkoord aan de inwoners van Gelderland toegezegd om vast te houden aan de gemaakte afspraken over investeringen in weginfrastructuur en lopende verkenningen. De Rijnbrug wordt hierbij expliciet genoemd. De betrouwbaarheid van de provincie Gelderland staat hier op het spel."

Verbreding

De Rijnbrug wordt in de spitsuren veel gebruikt door verkeer dat de lange files op de snelweg A2 wil mijden. Ook steken veel weggebruikers via de Rijnbrug door van de A12 naar de A15 en omgekeerd. De brug heeft maar één rijstrook in beide richtingen en dat leidt tot lange files op de N233. Volgens de gemeente kan er dus niet langer gewacht worden op een oplossing en is de verbreding essentieel om het fileprobleem in Rhenen op te lossen.
Als Gelderland toch besluit terug te trekken, gaat het hele project niet door, zei gedeputeerde Arne Schaddelee destijds. "We gaan dan ook niet voor dit bedrag andere dingen doen in het gebied. Juist omdat we de laatste tien jaar alle mogelijke alternatieven hebben onderzocht." De verbreding van de brug is het belangrijkste onderdeel in de plannen. "Wij hebben natuurlijk ook wel gekeken: kan het goedkoper? Maar alle maatregelen die op papier goedkoper zijn, pakken verkeerd uit omdat ze gewoon niet het effect bereiken dat je wil."
De petitie van de SGP is hier te vinden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.