Locatie scholencomplex Montfoort staat definitief vast maar gemor en verdeeldheid blijft

© RTV Utrecht
MONTFOORT - Het nieuw te bouwen scholencomplex van Montfoort komt definitief aan de Parklaan. De gemeenteraad stemde gisteren in met het bestemmingsplan. Opnieuw ging de discussie over het scholencomplex gepaard met verdeeldheid en gemor binnen de raad. Bovendien is het bestemmingsplan nog niet compleet en ligt een bezwaar bij de Raad van State op de loer.
Duidelijk is dat de gemeente nu echt kan gaan bouwen op de locatie aan de Parklaan. Voor Montfoort komt daarmee een einde aan jaren van onduidelijkheid rondom het scholencomplex. In dat complex komen drie scholen, goed voor ongeveer vijfhonderd leerlingen, en een kinderopvang samen. De oude schoolgebouwen zijn vervallen en iedereen vindt dat er een nieuwe school moet komen. De locatiekeuze zorgt al lange tijd voor verdeeldheid en ook bewoners zijn niet blij. Tijdens de raadsvergadering was dat niet anders, maar de 'ja's' wonnen van de 'nee's' en dus gaat het plan door.

Aanvullend onderzoek

Waar hebben de tegenstemmers dan problemen mee? Bijvoorbeeld met een onderzoek dat nog uitgevoerd gaat worden. In 2015 is door de scholen zelf gemeten hoeveel ouders kun kinderen met de auto naar school brengen of halen. Maar dat onderzoek is inmiddels zes jaar geleden afgenomen en bovendien ging het toen om een andere locatie dan waar de school nu komt.
De gemeente heeft nu toegezegd om dat deel van het verkeersonderzoek opnieuw uit te voeren. Aan de hand van die gegevens wordt bepaald hoeveel parkeerplekken er bij het nieuwe scholencomplex moeten komen. Tegenstemmers willen dat er pas over het bestemmingsplan wordt gestemd als die cijfers bekend zijn. Immers, zonder compleet overzicht met alle informatie kun je geen besluit nemen, zo redeneren ze. Toch ging de stemming door, nog voor dat onderzoek is afgerond.

Risico nemen

Een gemeenteraad kan een bestemmingsplan dat nog niet volledig is goedkeuren maar daarmee loopt de gemeente wel een risico, zegt Chris Backes, hoogleraar Omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht. "Als mensen tegen het bestemmingsplan in beroep gaan en de cijfers blijken anders dan in eerste instantie gedacht, dan heeft een gemeente dat niet goed afgewogen. Je spreekt dan van een besluit op verkeerde grondslag en zo'n besluit kan vernietigd worden."
Volgens Montfoort is daarvan in dit geval geen sprake. Het kan zijn dat straks blijkt dat de nieuwe cijfers afwijken van de resultaten uit 2015 maar volgens de gemeente is er ruimte genoeg op het perceel om het aantal parkeervakken aan te passen. Het bestemmingsplan komt dus niet in het gedrang, meent de gemeente. Over de specifieke situatie van Montfoort kan Backes geen oordeel vellen. Wel zegt hij dat gemeenten soms een bestemmingsplan nog kunnen repareren.

Bezwaar bij Raad van State dreigt

In elk geval geldt dat dergelijke fouten of heroverwegingen pas aan het licht komen als het bezwaar ingediend wordt bij de Raad van State. Dat is een scenario dat de wethouder liever niet ziet. Al is het maar omdat het een flink bedrag bij de begroting opdrukt. "Een grove inschatting is dat een jaar vertraging ons anderhalf tot twee miljoen gaat kosten, bovenop datgene dat er nu voor is uitgetrokken.'"
Toch is zo'n bezwaarprocedure wel reëel. Een aantal belanghebbenden heeft al laten weten zo'n bezwaar te overwegen. Daarvoor hebben ze zes weken de tijd.
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met RPL Woerden.