Woerden gaat volgend jaar extra vluchtelingen huisvesten

© RTV Utrecht / Hester Ramaker
WOERDEN - Woerden gaat veertig woningen beschikbaar stellen voor vluchtelingen. Daarmee wil de gemeente voldoen aan de wensen van het Rijk.
Dit jaar huisvestte Woerden weinig vluchtelingen, terwijl de asielzoekerscentra in Nederland overvol zitten. "Hierdoor kregen de reguliere woningzoekenden op de sociale huurwoningmarkt tijdelijk wat meer lucht", zegt wethouder Tymon de Weger in een persbericht.
Door in 2022 maximaal veertig huizen klaar te maken voor vluchtelingen, wil Woerden een inhaalslag maken en het tekort van 2021 compenseren.
Daarnaast denkt Woerden na over een nieuw bouwproject waar ook statushouders van kunnen profiteren. De gemeente wil samen met woningcorporatie GroenWest een 'gemengd woonconcept' bouwen waar ongeveer zestig appartementen in kunnen. Twintig van die appartementen zouden door vluchtelingen bewoond kunnen worden. Een precieze locatie voor dat complex is nog niet bepaald, maar waarschijnlijk wordt het in de nieuwe wijk Snellerpoort.