Toch 2,5 miljoen euro extra voor de verhuizing van Nieuwegeinse hockeyclub MHCN

Sportpark Parkhout-Zandveld
Sportpark Parkhout-Zandveld © RTV Utrecht
NIEUWEGEIN - De Nieuwegeinse gemeenteraad maakt 2,5 miljoen euro extra vrij voor de verhuizing van hockeyclub MHCN van het huidige sportpark in Rijnhuizen naar het sportpark Parkhout-Zandveld. De raad was zeer kritisch over de werkwijze van het college, maar stemde toch in met de plannen om het proces niet verder te frustreren.
Dit besluit maakt de verhuizing van hockeyclub MHCN in 2024 naar sportpark Parkhout-Zandveld mogelijk. Op die laatste plek wordt ruimte vrijgemaakt voor woningbouw. In 2014 was afgesproken dat de club voor de verhuizing eigen geld zou inbrengen voor de 'benodigde investeringen in de accommodatie', maar zeven jaar blijkt er geen geld in de kas te zitten.

Laat geïnformeerd

Raadsleden zijn boos dat ze pas in oktober zijn ingelicht over de extra benodigde bijdrage van de gemeente. Zij snappen niet dat de wethouder niet eerder aan de bel heeft getrokken over de financiële problemen bij de hockeyclub, terwijl hij hier al een jaar van op de hoogte was. Wethouder van Engelen wees op een brief uit april 2020, waarin volgens hem 'expliciet is aangegeven dat er op zijn minst donkere wolken boven het proces hingen'. Hij noemde dit 'een waarschuwing'. Aan de andere kant gaf de wethouder toe dat de focus misschien teveel lag op de (fusie)plannen voor de voetbalclubs.
In de betreffende brief staat volgens verschillende raadsleden helemaal geen waarschuwing over de financiële staat van de club; evenmin in een latere brief uit juli. Martin Monrooij, fractievoorzitter van de ChristenUnie, is ontsteld. Hij kreeg geen antwoord op zijn vragen aan het college over mogelijke extra kosten voor de verhuizing, omdat de partijen in een bemiddelingsproces zouden zitten, zegt hij. "Terwijl dat traject over de voetballers ging. De informatievoorziening stoort mij. We zijn op een dwaalspoor gezet en we balen van dit voorstel."
Jacqueline Verbeek (Ieders Belang) noemt het gebrek aan informatie een 'doodzonde'. Een woordvoerder van de wethouder laat weten dat het een fout van het college was om de raad pas kort geleden te informeren. De brief van MHCN uit april was volgens hem niet duidelijk genoeg. Achteraf gezien was het beter geweest om de raad eerder te informeren, stelt hij. Dit moet volgens hem in het vervolg beter.
De raad nam gisteren een voorstel aan voor een vierde kunstgrasveld waar voetbalclubs SV Geinoord en VSV Vreeswijk gebruik van gaan maken in het nieuwe sportcomplex op sportpark Parkhout-Zandveld. Vorig jaar stopten beide clubs de onderhandelingen met de gemeente over een mogelijke fusie van de clubs, omdat zij geen extra kunstgrasveld kregen. Nu staan alle lichten weer op groen, aangezien de woordvoerders van beide clubs denken dat de leden akkoord gaan met dit voorstel. De leden van beide clubs moeten hier nog wel mee instemmen.

Afspraak is afspraak

Wethouder Van Engelen zegt 'diep teleurgesteld' te zijn dat het MHCN niet gelukt is om geld te sparen voor de verhuizing, maar hij neemt de hockeyclub wederom niets kwalijk. Aangezien de hockeyclub zich volgens D66 en Groep Verdam niet aan de afspraken uit 2014 houdt, dienden zij een amendement in die de hockeyclub verplicht om een deel van het geld terug te betalen. Voor dit voorstel was geen meerderheid, omdat andere raadsleden het proces niet willen vertragen, de club niet met extra kosten willen opzadelen en de voetbal- en hockeyclubs gelijk willen behandelen.
Tom Verhoeve (D66): "Het ging ons niet om het straffen van de hockeyclub, maar om het feit dat niemand tijdig aan de bel heeft getrokken. Het lijkt ons alleen maar reëel dat als je de afgelopen jaren bijna één miljoen heb geïnvesteerd in je oude sportclub, je dat de komende tien jaar op een nieuwe plek ook kan doen...'
De totale kosten voor het nieuwe sportpark komen uit op zo'n 14 miljoen euro, maar dit bedrag kan nog oplopen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.