Provincie heft verscherpt financieel toezicht Montfoort op

© RTV Utrecht / Hester Ramaker
MONTFOORT - De gemeente Montfoort heeft een sluitende meerjarenbegroting voor de jaren 2022 en 2023 en daarom is het preventief toezicht van de provincie opgeheven. Wel heeft de provincie nog zorgen voor de jaren 2024 en 2025 en daarom vallen ze nu onder het normale regime van toezicht, meldt de gemeente.

Reactie gemeente

"Montfoort zit net als vele andere gemeenten in een financieel moeilijke situatie, met name vanwege de langdurige onduidelijkheid over de financiële middelen vanuit het Rijk, zoals voor de Jeugdzorg en het Gemeentefonds", zegt verantwoordelijk wethouder Herman van Wiggen. "Daarom ben ik blij dat dit college in haar laatste jaar een begroting kon presenteren die in 2022 en 2023 sluitend is."
Voor 2024 en 2025 is het dus nog even afwachten hoe ze het financiële plaatje sluitend gaan krijgen: "We hopen op reële structurele financiële middelen van het Rijk om de opgelegde taken te kunnen (blijven) bekostigen.

Woudenberg

De gemeente Woudenberg staat op dit moment nog wel onder verscherpt toezicht van de provincie. Dat betekent dat de gemeente eerst toestemming moet vragen voor ze bepaalde uitgaven mogen doen.
Gedeputeerde Robert Strijk (D66) gaat namens de provincie over de financiën en hij had eerder al aangegeven begrip te hebben voor de situatie waar gemeenten in zitten. Maar hij zei ook streng te moeten zijn.