3300 Nieuwegeinse woningen voorlopig niet de ontwikkelfase in

Bouwplannen langs de tram in het centrum gaan wel door.
Bouwplannen langs de tram in het centrum gaan wel door. © KaiserVR
NIEUWEGEIN/NIEUWEGEIN - In Nieuwegein gaan 3300 huizen voorlopig niet de ontwikkelfase in. Dat maakte wethouder Hans Adriani (PvdA) vandaag bekend in een brief aan de raad. De gemeente komt hiermee tegemoet aan kritische raadsleden die zich zorgen maken over de maatschappelijke gevolgen van de enorme bouwambities van de gemeente.
Nieuwegein groeit te snel, bouwstop voor 3300 woningen
In september publiceerde het college nog een onderzoek naar een aantal losstaande onderwerpen, zoals impact van de groei van de stad op de druk op voorzieningen en de mobiliteit. Hierin concludeerde de wethouder dat de stad de bouw van 8.700 woningen aankon, onder bepaalde voorwaarden. De raad vond dit onderzoek echter onvolledig en niet integraal genoeg. Die stuurde de wethouder in november weer terug naar de tekentafel. Want wat betekenen alle losse thema's samen voor de leefbaarheid en de gezondheid van Nieuwegeiners als deze huizen straks gebouwd zijn.

Blij met plannen

Fractievoorzitter Alma Feenstra (GroenLinks) is blij dat het college nu komt met plannen voor een nieuw onderzoek. "Het is mooi dat we in januari de afwegingskaders met de raad gaan vaststellen, waarbij we nadrukkelijk op een integrale manier gaan kijken naar wat de stad aankan." Ze is tevreden dat er ook naar de toekomst van de A12-zone wordt gekeken; dit gebied werd eerder buiten beschouwing gelaten.
Het college gaat de gemeente Utrecht vragen om een toelichting op de methode waarmee zij bepalen in hoeverre het aantal huizen kan blijven groeien in relatie tot de voorzieningen, "en dit in relatie brengen met het Nieuwegeinse beleid". Dit was een nadrukkelijke wens van de ChristenUnie.
In 2017 lag de Nieuwegeinse ambitie op het bouwen van 3500 extra woningen in 2030. In 2019 kwam de grens op 5000 extra huizen te liggen. Tot voorheen zag het college mogelijkheden tot het bouwen van 8700 woningen, mits onder bepaalde voorwaarden.

Voorlopig niet door

De naar schatting 3300 woningen die voorlopig niet doorgaan liggen verspreid over 47 locaties. Het gaat onder andere om bijna 1000 woningen in City, 1100 woningen die nog niet in beeld zijn, maar wel deels vallen op locaties die onderdeel zijn van de woningbouwlocaties die in 2017 zijn vastgesteld. En bijna 800 woningen die in de loketfase zitten. Voor de vier flats aan het Nypelsplatsoen wordt een pas op de plaats gemaakt. Mitros kijkt of het de flats gaat renoveren of slopen. "De bewoners is beloofd dat ze in 2022 te horen krijgen wat er met de flats gaat gebeuren. Die willen weten waar ze aan toe zijn. Daarom gaan de gesprekken tussen Mitros en de gemeente gewoon door", benadrukt een woordvoerder van de wethouder.
"Het hoeft niet te betekenen dat deze huizen straks allemaal niet gebouwd gaan worden, maar het kan wel betekenen dat het anders moet", benadrukt Feenstra.

Bouwen gaat door

Welke projecten gaan voorlopig door? Het gaat om huizen waar de gemeente een juridisch verbintenis mee heeft. De plannen voor Rijnhuizen gaan bijvoorbeeld allemaal door, en een deel van de plannen in City. In deze gebieden heeft de besluitvorming namelijk al plaatsgevonden. Ook initiatieven die als onderdeel van de Flexpool met het rijk en provincie zijn overeengekomen, gaan door. Net als de plannen voor een enkele woning van een particulier.
Feenstra is blij dat deze projecten worden voortgezet. "We hebben altijd gezegd dat we niet tegen woningbouw zijn, maar het moet wel op een duurzame manier gebeuren", zegt Feenstra.