'Amersfoortse parkeerkorting om autoluw centrum te bevorderen mogelijk in strijd met wet'

© Google Streetview
AMERSFOORT - De gemeente Amersfoort handelt mogelijk in strijd met de wet door haar eigen parkeergarages te gebruiken om de binnenstad autoluw te maken. Daarvoor waarschuwt de lokale rekenkamer.
Amersfoort wil auto's weren uit de binnenstad en nam daarom begin dit jaar allerlei maatregelen. Er mag bijvoorbeeld alleen op straat geparkeerd worden met een vergunning en er zijn tientallen parkeerplekken op straat verdwenen.
De gemeente ziet liever dat mensen hun auto in een parkeergarage zetten. Om dat aan te moedigen kunnen bijvoorbeeld bezoekers van binnenstadbewoners voor een lager tarief parkeren in een van de gemeentelijke parkeergarages in de binnenstad.
Het is niet toegestaan om reducties te geven aan parkeerders om hiermee het beleid uit te voeren. Dit is een potentieel risico voor de gemeente.
Rekenkamer Amersfoort in het rapport
De lokale rekenkamer zegt dat het de vraag oproept of dit wel mag van de wet omdat er mogelijk sprake is van oneerlijke concurrentie. "De Wet markt en overheid stelt dat bij het exploiteren van openbare parkeergarages door de overheid, deze overheid moet acteren als ware zij een private exploitant. Het parkeertarief dat gehanteerd wordt moet minimaal kostendekkend zijn. Het is niet toegestaan om reducties te geven aan parkeerders om hiermee het beleid uit te voeren." Dat Amersfoort dit wel doet, is volgens de rekenkamer "een potentieel risico voor de gemeente".
Rekenkamer Amersfoort adviseert de gemeente daarom haar eigen beleid "zorgvuldig te toetsen" aan de wet.

Kwaliteit gemeentelijke parkeergarages onder de maat

In het rapport van de rekenkamer werd verder de kwaliteit van parkeergarages en fietsenstallingen onder de loep genomen. Parkeergarages scoren gemiddeld voldoende, maar er is volgens de onderzoekers ruimte voor verbetering. Opvallend is dat de drie gemeentelijke parkeergarages in het centrum beneden gemiddeld scoren. Volgens de rekenkamer komt dit onder meer doordat deze garages al wat langer mee gaan. Maar ook het onderhoud, de voorzieningen en de beschikbare diensten laten te wensen over.
Amersfoort heeft in totaal dertien openbare parkeergarages, waarvan er negen in en rond het centrum liggen. De gemeente heeft een direct belang in vier daarvan, waarvan drie in het centrum van de stad. Het gaat om Stadhuisplein, Koestraat en Flintplein. De rekenkamer stelt dat de parkeergarages het visitekaartje zijn van de stad en adviseert daarom om met alle betrokkenen om tafel te gaan om te kijken hoe alle garages in de stad verbeterd kunnen worden.

Bakfietsplek in de fietsenstalling

De openbare bewaakte fietsenstallingen scoren volgens de rekenkamer wel goed. Verbeterpunten daar zijn dat de stallingen niet altijd even goed te vinden zijn en dat er soms geen plek is voor bakfietsen. De rekenkamer oppert dat waarschijnlijk meer mensen de stallingen zullen gebruiken als ze beter bereikbaar zijn, als er ruimte komt voor grotere fietsen zoals bakfietsen en als openingstijden verruimd worden.
Wat de gemeente met de aanbevelingen gaat doen, moet nog blijken. Op 1 februari bespreekt de gemeenteraad het rapport.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.