Alle Utrechtse gemeenten groeien, alleen IJsselstein en Montfoort tellen minder inwoners

PROVINCIE UTRECHT - In 2021 daalde het aantal inwoners in onze provincie alleen in de gemeenten IJsselstein en Montfoort. In alle andere gemeenten nam het aantal inwoners juist toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling.
Het CBS bekeek hoeveel nieuwe inwoners er omgerekend per duizend inwoners vorig jaar bij kwamen. In IJsselstein daalde het aantal inwoners met bijna 10 per duizend inwoners. De relatief grote daling in IJsselstein werd niet veroorzaakt door een dalend geboortecijfer, maar vrijwel geheel doordat er meer mensen uit de gemeente vertrokken dan dat erbij kwamen. In Montfoort was de afname met afgerond 4 inwoners per duizend inwoners minder groot.
Relatief grote toenames waren er onder meer in Renswoude en Woudenberg. In Renswoude kwamen er omgerekend per duizend inwoners bijna 18 nieuwe inwoners bij. Ook Woudenberg kende met ruim 15 nieuwe inwoners per duizend inwoners een flinke toename. Gemiddeld nam het aantal inwoners in de provincie Utrecht met ruim 6 inwoners per duizend inwoners toe.
Opvallend is dat het aantal gemeenten met een daling in heel Nederland afnam. Kromp de bevolking in 2020 nog in 61 gemeenten, dit jaar was dat slechts in 47 gemeenten het geval. Per saldo nam de hele bevolking met 118.000 mensen toe.

Op lange termijn krimp verwacht

Toch is de verwachting dat de totale bevolking in heel Nederland deze eeuw uiteindelijk gaat afnemen, zegt Jelle Reumer. Hij is bioloog en emiritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar bevolkingsgroei.
"Dat de bevolking nu nog steeds groeit, komt vooral door de import van mensen uit het buitenland," zegt hij. De bioloog kijkt zelf vooral naar het vervangingsgetal: hoeveel kinderen krijgen vrouwen gemiddeld? "Dat moet ongeveer 2,1 zijn om de bevolking op peil te houden."
Dat getal ligt in Nederland net als vrijwel in de rest van Europa lager, waardoor het volgens Reumer niet anders kan dan dat we in de toekomst met een krimp krijgen te maken. Dat kan economisch gezien problemen opleveren als de bevolking te snel vergrijst, zegt Reumer.
"Denk aan het betaalbaar houden van de pensioenen en de vraag over wie later je billen wast." Maar voor de planeet zou zo'n afname juist een zegen zijn, vindt hij. "De gevolgen van overbevolking lezen we dagelijks in de krant: een hogere co2-uitstoot, klimaatverandering, overbevissing, noem maar op." Dus als de bioloog toch een advies moet geven? "Een kindje minder kan geen kwaad."