Aantal coronabesmettingen stijgt ook in provincie Utrecht fors, maar minder dan het landelijk gemiddelde

PROVINCIE UTRECHT - Na een paar weken van afnemende coronabesmettingen gaan de cijfers nu weer steil omhoog, ondanks de lockdown. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven dagen in de provincie Utrecht 8.910 positieve coronatesten. Dat is een toename van bijna twintig procent in vergelijking met de week daarvoor.
Ondanks die forse stijging, nemen de besmettingen daarmee minder hard toe dan in de rest van het land. In heel Nederland telde het RIVM de afgelopen week namelijk 113.554 positieve coronatesten. Dat is een toename van 35 procent in vergelijking met een week eerder.
De gemeenten in de provincie Utrecht ontlopen elkaar in besmettingscijfers weinig. Oudewater (86) en Bunnik (125) telden relatief veel nieuwe besmettingen de afgelopen week. Rhenen (58) telde ten opzichte van het inwonersaantal relatief gezien het minste aantal besmettingen.
In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 19 coronapatiënten in de provincie Utrecht aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat aantal is gelijk aan de week daarvoor.

Bron van besmetting

Verreweg de meeste mensen lopen het coronavirus thuis op, meldt het RIVM. Bijvoorbeeld doordat een huisgenoot of gezinslid het virus ergens oppikt en meeneemt achter de voordeur. In 59 procent van de gevallen is de thuissituatie de setting van besmetting. Daarna volgt bezoek thuis met dertig procent. Zo'n drie procent van de herleide gevallen is terug te voeren op een reis of vakantie. Dat is het hoogste percentage sinds het einde van de zomervakantie in augustus.
Landelijk valt verder op dat het aantal besmettingen onder jongeren van 15 tot en met 34 jaar snel stijgt. In de afgelopen week is het coronavirus vastgesteld bij 9402 mensen van 15 tot en met 19 jaar. Dat is het hoogste aantal voor die leeftijdsgroep sinds half juli, de piek van de vierde golf. Vergeleken met een week eerder steeg het aantal positieve tests onder die jongeren met iets meer dan negentig procent.
Bij 20- tot en met 24-jarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met 79 procent naar 13.764. Ook dat is het hoogste aantal voor die groep sinds half juli. Bij 25- tot en met 29-jarigen bedroeg de stijging 63 procent en bij 30- tot en met 34-jarigen 43 procent.
Het aantal coronagevallen onder kinderen daalt juist snel. In de afgelopen week zijn iets meer dan 6000 kinderen van onder de 10 positief getest, 33 procent minder dan een week eerder.

Minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Na twee dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen dinsdag weer gedaald. In totaal liggen er nu 1693 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 37 minder dan maandag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).
Het aantal opgenomen covidpatiënten is in de afgelopen weken flink gedaald. Half december lagen er nog zo'n 1000 patiënten meer in de ziekenhuizen dan nu. Precies een jaar geleden, op 4 januari 2021, waren het er 2845. Dat zijn er ruim 1150 meer dan nu.
Op de intensive cares liggen momenteel 464 coronapatiënten, 11 minder dan een dag eerder. Dat waren er een jaar geleden nog 715. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 26 tot 1229. In de afgelopen 24 uur werden er 28 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de verpleegafdelingen werden 151 nieuwe patiënten binnengebracht.

Onduidelijk of ziekenhuisbezetting door Omikron fors gaat oplopen

Tijdens de pandemie is keer op keer gebleken dat een stijging in de besmettingscijfers in de weken daarna kan leiden tot meer ziekenhuisopnames. De vraag is in hoeverre dat nu weer gaat gebeuren. "De komende tijd zal, met een snel oplopend aantal besmettingen door omikron, het aantal ziekenhuisopnames weer toe kunnen nemen. Ook als de omikronvariant bij een kleiner deel van de besmette mensen voor ernstige ziekte zorgt", blikt het RIVM vooruit.
Over een mogelijk effect van de feestdagen laat het RIVM zich niet uit. Duidelijk is wel dat veel mensen rond kerst en Nieuwjaar bij elkaar op bezoek zijn geweest.