Culemborg voorbeeld cyberpolitie

CULEMBORG - Doordat de politie op internet surveilleerde hielp ze nieuwe rellen te voorkomen, na de ongeregeldheden in Culemborg tussen Molukse en Marokkaanse jongeren tijdens de jaarwisseling 2009/2010.
De politie wist met reacties die op internet verschenen, potentiële nieuwe problemen te signaleren en in de kiem te smoren.
"Dit is een goed voorbeeld van het grote belang dat de politie internet goed en gestructureerd in de gaten moet gaan houden", vertelt Ido Nap, hoofd van de eenheid Nationaal Informatieknooppunt Nederlandse Politie. Hij leidt voor de Nederlandse politie het project om het surveilleren op internet structureel deel te laten uitmaken van het normale pakket werkzaamheden van alle politieagenten.

OPLEIDING

Zes politiekorpsen, die volgens Nap "voorlopen", worden nu opgeleid om zich deze nieuwe taak eigen te maken. Ook leren zij hun collega's van andere korpsen de digitale wereld voortdurend in de gaten te houden. Begin volgend jaar moet internetsurveillance bij alle politieregio's tot de standaard werkzaamheden behoren, vindt Nap.
"Internet-surveilleren is waarnemen van wat je nog niet weet. Zoals politiemensen ook met de auto de wijk in gaan", legt hij uit. "Kijken wat er in de samenleving gebeurt en daarop inspelen als het onze taak raakt, zoals bijvoorbeeld het bewaken van de openbare orde."

RELLEN

"Als je rellen vooraf ziet aankomen, kun je proberen die te voorkomen. Of je kunt je inzet van politiemensen beter bepalen. Je zorgt dat je goed bent voorbereid", verduidelijkt de projectleider. Ook kun je bijvoorbeeld gevaarlijke situaties beteugelen.
Nap: "Rond de jaarwisseling kun je kijken naar filmpjes van grote vuurwerkbommen. Je kunt de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn vervolgens opsporen en ertoe proberen te bewegen dat niet meer te doen. Daarmee voorkom je gevaarlijke situaties op straat."

HAPSNAP

Er bleek binnen de Nederlandse politie veel behoefte aan een goede, structurele scan van internet. Dat was er nog niet, aldus Nap. Het in de gaten houden van de virtuele maatschappij gebeurde tot voor kort alleen nog 'hapsnap'.
"We gebruiken de surveillance nu rond grote evenementen en gebeurtenissen. We hebben bijvoorbeeld ook de reacties rond de kinderpornozaken in de gaten gehouden. Zo kun je een beeld vormen van wat er leeft en daar indien nodig op inspringen."
Eind dit jaar moet de surveillance van de politie op internet dus over het hele land zijn uitgerold. "Wat het gaat opleveren moet nog blijken. Wel kun je zeggen dat we als politie veel efficiënter en dus beter kunnen werken als we een structureel goed zicht op internet hebben", meent Nap. "Het is duidelijk dat we in het huidige tijdperk niet meer zonder kunnen."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.